Med Ideer for livet Fonden investerer du i både din og andres fremtid!

Velkommen til Ideer for livet Fondens nye side

Idéer for livet Fonden blev etableret af Skandia i 1998.

Det er i dag en almennyttig og ikke-erhvervsdrivende fond.

Formål:
"Yde støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund for børn og unge i Danmark".

Idéer for livet Fonden støtter altså børn og unge i Danmark der har det svært.
Fondens fokus er på børnenes trivsel, sundhed og behov for voksne rollemodeller.

Adresse

Ideer for livet Fonden
Skindergade 23, 2.,
1159 København K

Kontakt os

Email: ideerforlivet@ecolaw.dk 
Telefon: 33 44 55 66

Links

Andre Fonde

backtotop