Legatmodtagere 2018

Antal modtagne ansøgninger: 154
Antal godkendte ansøgninger:    9

Ringsted Fodbold for udsatte børn

Ringsted IF blev stiftet i 1903 og har i dag omkring 500 medlemmer i klubben.
De får flere og flere henvendelser fra udsatte børn, som gerne vil spille fodbold i Ringsted IF. Foreningen vil gerne have dem hurtigt integreret i lokalsamfundet  med at komme afsted til sport, så de får fællesskab med andre unge på deres egen alder. De udsatte børn har desværre ikke råd til de fornødne ting, som det kræver at spille foldbold, så som tøj, støvler og kontingent mm.
Fonden støttede projektet med tøj.

18-021

 

"Stjernestunder" for udsatte børn og unge

Stjernestunder er et selvsændigt projekt under Blå Kors. På Blå Kors' årlige lejre landet rundet, er erfaringerne, at fællesskabet med ligesindede og voksenkontakt samt gode oplevelser kan være en mangelvare. Der er 122.000 børn (0-18 år, der vokser op i familier med alkoholmisbrug. Af disse børn har 40% tydelige tegn på belastning, og 10% får en psykiatrisk diagnose.
Formålet med projektet er at give børn fra familier i udsatte livssituationer, stjernestunder.
Målet er at Stjernestunder er et langvarigt kontinuerligt tilbud. Konkret er Stjernestunder en dag (lørdag,) hver måned, hvor der forgår en særlig aktivitet. Målgruppen er 10 - 14 årige, og de kan modtage 40 børn pr. gang. Der vil ca. være 30 frivillige til børnene, da de er en meget sårbar gruppe.
Fonden støttede projektet med midler til aktiviteter.

18-028

 

Børnelejren på Langeland

Foreningen Børnelejren på Langeland er en Non-profit organisation hvis eneste formål er at sende dårligt stillede børn på financierede ferieophold på Langeland. Hele foreningen arbejder frivilligt og ulønnet, og er derfor afhængig af sponsorater.
Foreningen afholder op til 30 lejre årligt for børn, der ikke har det godt - i år er der planlagt 23. Fx tvangsfjernede eller anbragte børn, sorgbørn, børn af misbrugere, omsorgssvigtede børn m.m. Foreningen oplever en stor interesse og behov for, at disse børn kommer på ferielejr.
Fonden støttede projektet med midler til aktiviteter.
www.lejren.dk

18-041

 

Bygge shelter til Charlottenlundspejderne

Charlottenlundspejderne er en frivillig spejdergruppe som huser 80 spejderbørn i alderen 3 - 16 år - både piger og drenge. En hel del af deres spejderbørn er udfordret i skolen, enten mobning, indlæringsvanskeligheder eller fordi de har en diagnose. Der er også en del børn der er udfordret hjemme, enten pga. skilsmisse eller kommer fra mindre ressourcestærke familier. Fælles for alle deres børn er dog at de trives når de er til spejder, og ved ledernes engagement og lyst til at være sammen med børnene, er der højt til loftet og børnene er gode til at inkludere hinanden.
Fonden støttede projektet med midler til at bygge et shelter. Børnene (12+) vil blive inddraget i projektet.

18-063

 

Amerikansk fodbold for alle

Amerikansk fodbold er kendt som en hård og brutal sportsgren, men er dog i virkeligheden en meget social én af slagsen, hvor der er behov for alle - både tykke og tynde. Klubben blev etableret i 2003 og de kan se at specielt de tunge drenge får et unikt sammenhold på holdet, da det uden dem ikke ville fungere. For mange af de tunge drenge, er det den første sportsaktivitet de har gået til, hvilket også betyder, at det er deres første møde med det fællesskab som også er en vigtig del af ånden i klubben. De er i kontakt med flere skoler og fritidshjem og laver arrangementer.
Fonden støttede med midler til indkøb af låneudstyr til de unge, så de har mulighed for at komme og prøve sporten, uden at behøve at skulle købe udstyr først. Derved kan de tiltrække flere til prøvetræning og få dem op af sofaen og ind i fællesskabet.
www.sgdfootball.com

18-073

 

TEAMGYM Helsingør for udsatte børn

TEAMGYM Helsingør (TGH) har startet et samarbejde med Skolefritidsordningen (SFO) på Helsingør Skole, afdeling Gurrevej med henblik på at hjælpe vanskeligt stillet børn ind i foreningslivet i Helsingør. Konkret vil TGH stille en instruktør til rådighed for SFO'en 1 - 2 timer om ugen i SFO'ens åbningstid, hvor udvalgte børn vil gå i skolens  gymnastiksal og lave gymnastik under ledelse af TGH's instruktør, og under opsyn af SFO'ens personale. Børnene bliver medlemmer i TGH og bliver inviteret med til diverese arrangmenter på lige fod med de øvrige medlemmer. Foreningen er drevet udelukkende af frivilligt arbejde. Bestyrelse og trænere er frivillige og alle hjælpere i forbindelse med deres arrangementer er frivillige. Dette gælder også de trænere de stiller til rådighed for SFO'en i forbindelse med dette projekt.
Fonden støttede med midler til indkøb af tøj.

18-078

 

Venligboerne Odense og Fyn

Venligboerenes arbejde bunder i frivilligt hjælpearbejde og de er en non-profit organisation. De afholder diverse kulturelle arrangementer for deres målgruppe; flygtninge og udsatte. Herigennem giver de deltagerne nogle fantastiske øjeblikke, fyldt med spændende oplevelser, så de får et afbræk fra en stresset, uforudsigelig og fremmed hverdag.

Fonden støttede en udflugt til Jernalderlandsbyen i Odense.

18-111

Ballerup Boldklub

Ballerup Boldklub er en frivillig forening. Deres sigte er at tilbyde en platform, hvor unge og voksne kan dyrke idræt (fodbold), uden at skulle leve op til alle de restriktioner og konventioner, som der er til stede i de fleste etablerede klubber. Særligt to punkter. Træning er på familievenlige tidspunkter og kontingent til børn og unge er på et niveau som også ressourcesvage familier kan betale.

Særligt børn og unge fra det belastet område i kommunen har fået råd til at være med, og her arbejder de målrettet med at rumme alle og støtte.

Fonden støttede indkøb af nyt udstyr, træningstøj, bolde etc.

18-132

 

Fodboldskole - Værebro

Fodboldklubben er en inkluderende og rummelig klub der fokuserer på at skabe positive oplevelser og få de unge til at tage et ansvar. De har et af storkøbenhavns billigste kontingenter, for at børn fra ressource svage familier også skal have mulighed for at spille fodbold samt knytte alternative venskaber. 

Igennem syv år har de afholdt DBU's Get2 Fodboldskole som gives gratis til socialt udfordrede boligområder. Nu søger de nye sponsorer.

Fonden støttede projektet delvist.

18-154

Legatmodtagere > Legatmodtagere 2018 / Legatmodtagere 2017 / Legatmodtagere 2016 / Fuld liste
Adresse

Ideer for livet Fonden
Skindergade 23, 2.,
1159 København K

Kontakt os

Email: ideerforlivet@ecolaw.dk 
Telefon: 33 44 55 66

Links

Andre Fonde

backtotop