Andre fonde og legater

Nedenfor har vi samlet en oversigt over, hvilke andre fonde og legater, du kan søge:

Børn og unge
Sociale og humanitære fonde/legater
Sygdomsrelaterede fonde/legater
Blandet
Andre søgedatabaser

Har du rettelser eller tilføjelser til nedenstående, er du velkommen til at kontakte os
ideer.for.livet@ecolaw.dk

Børn og unge

Navn Formål Kontakt
Bustrupfonden Aktiviteter, projekter og tiltag for børn og unge

Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som kan findes
på kommunens hjemmeside

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
http://www.skivekommune.dk/

Børnesagens Fællesråds Hjælpefond Aktiviteter for børn og unge med sociale problemer samt enlige forsørgere.
Kun uddeling i april måned.

Dronningens Vej 4, 1. sal
2000 Frederiksberg
 
T 2462 6229
http://boernesagen.dk

Danmark Fonden Danmark Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver indenfor børne- og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand.

Advokat Peter Neergaard
Nikolaj Plads 26, 3.
1067 København K

T 3312 2233

DUF DUF støtter  børn og unge - i og uden for foreningslivet også internationalt. 

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/ 

Egmont Fonden Initiativer der kan medvirke til at skabe varige forbedringer for børn og unge

Møntergade 1, 1.
1116 København K

T 3391 3644
http://www.egmontfonden.dk/

Giro 413 Aktiviteter for socialt dårligt stillede børn og unge DR Radio
Rosenørns Allé 22
1999 Frederiksberg C
Initiativstøtten

Nye aktiviteter og projekter for børn og unge. Socialt udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har særlig prioritet.

- Det skal være nyskabende
- Det skal være børne- eller ungestyret
- Det skal være drevet af frivilligt arbejde

Dansk Ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5
2100 København Ø

T 3929 8888
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/ 

Ludvigsens Legat

Støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge, især:

- Unge med psykiatriske lidelser
- Fysisk handicappede, specielt mindre handicapgrupper
- Kriminalitetstruede
- Indvandrere og flytninge
- Alkohol- og stofmisbrugere

Ankestyrelsen
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
Att: Marie Sinding

T 3341 1289
mas@ast.dk

http://www.ludvigsenslegat.dk/

Ronald McDonald Børnefond Støtter medicinske og sociale projekter af betydning for børn i Danmark.

T 3326 6000
rmbf@mcdonalds.dk

www.mcdonalds.dk

 

Sussi og Peter Robinsohns Fond Støtte til arbejde, projekter og initiativer for børn og unge, der lever under belastede forhold c/o Advokat Torben Boas
Købmagergade 67
1150 København K


Sociale og humanitære fonde/legater

Navn Formål Kontakt
15. juni Fonden Fonden støtter kunst, kultur, forskning, uddannelse i humanitære og sociale formål. Sikrer landskabelige værdier og flora og fauna. Medvirker til opretholdelse af balance mellem jagtinteresse og hensyn til dyr.

Kirkegårdsvej 3A
2970 Hørsholm

www.15junifonden.dk   

Albani Fonden Hensigt at virke for almennyttige formål af enhver art. Primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde som fx spejderbevægelser og sportsklubber.

Tværgade 2
Postbox 170
5100 Odense C

T 6548 7500
lty@bryggerigruppen.dk

http://www.albanifonden.dk/

AP Møller Fonden

Fonden støtter:

- Samarbejde og kulturelt samvirke mellem Danmark og de skandinaviske lande
- Danske søfarende ved støtte af uddannelse, kirkelige institutioner og sømandshjem.
- Dansk søfart og industri
- Almen velgørenhed

Esplanaden 50
1098 København K

T 3363 3363
F 3363 3410
cphapmfond@maersk.com

http://www.apmollerfonde.dk/

Augustinus Fonden Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige og lignende formål.

Amaliegade 47, 1.
1256 København K

T 3314 5293

https://augustinusfonden.dk/

BG Fonden Støtte til humanitære og sociale formål.

Pilestræde 35
1112 København K

http://www.bikubefonden.dk/

Brødrende Hartmanns Fond Aktiviteter og projekter med sociale eller humanitære formål.

Brødrende Hartmann A/S
Klampenborgvej 203
2800 Lyngby

T 4587 5030
http://www.hartmannfonden.dk/

Carl F.J. Carlson og Hustru Camilla Carlsons Legat Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Fortrinsvis til kendte almennyttige foreninger. Der uddeles ikke til rejse-, fritids- og kursusaktiviteter.

Advokat Jørgen Lindeberg
Vestagervej 3
2100 København Ø

T 3916 8080

Carlsbergfondet

Legatet giver støtte til foreninger, klubber og organisationer i Danmark inden for sport, kultur og uddannelse. Giver ikke generel støtte eller støtte til byggeprojekter. Udover den årlige uddeling af scholarship, ydes der IKKE støtte til enkeltpersoner.

Gamle Carlsberg Vej 10
2500 Valby

T 3327 3320
http://www.carlsbergfondet.dk

Codan Fonden Støtte til videnskabelige, humanitære, sociale og andre almennyttige formål.

Gammel Kongevej 60
1790 København V

https://www.codan.dk

Dampskibsselskabet Hafnias Fond Fonden støtter almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål.

Advokat Olaf C. Ehrenskjöld
H.C. Andersens Boulevard
1553 København V

T 3341 4141
gfk@gfklaw.dk

Danske Banks Fond Danske Banks Fond støtter samfundsgavnlige formål - primært sygdomsbekæmpende foreninger samt landsdækkende patientforeninger.

Holmens Kanal 2-12
1092 København K

T 3369 8221

http://www.danskebank.dk/

Dronning Magrethe og Prins Henriks Fond Sociale formål

Det gule palæ
Amaliegade 18
1256 København K

http://kongehuset.dk/

Frimodt-Heineke Fonden Formålet er at støtte almennyttige formål (humanitære, videnskabelige, økologiske, undervisningsmæssige og kunstnerisk-kulturelle)

v/ Advokat Lars Skibsted
Edellundsvej 1A, 2.tv
2930 Klampenborg

T 4585 2288

http://frimodtheinekefonden.dk/

G E C Gads Fond Kirkelige foreninger og instutioners sociale arbejde.

Vimmelskaftet 32
1161 København K

T 3315 4232

http://www.gadsfond.dk/

GN Store Nord Fondet Det er fondens formål at yde støtte til videnskabelige, tekniske, nationale, almengørende og humane formål.

GN Store Nord Fondet
Lautrupbjerg 7
Postboks 99
2750 Ballerup

fondet@gn.com

http://www.gn.com

Laurtizen Fonden Støtte til sociale og humanitære projekter.

Sankt Annæ Plads 28
1250 København K

T 3396 8443
http://www.lauritzfonden.com/

Lions Danmark Flere muligheder inden for sociale gøremål.

http://www.lions.dk

Jyllands-Postens Fond Aktiviteter, projekter og matierel til sociale foreninger og organisationer.

Grøndalsvej 3
8260 Viby J

T 8738 3838

http://jyllands-posten.org

Novo Nordisk Fonden Støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Brogårdsvej 70
Postboks 71
2820 Gentofte

T 4443 9035
nnfind@novo.dk

http://www.novonordiskfonden.dk/

Otto & Gerda Bings Mindelegat Sociale formål

c/o Bech-Bruun Dragsted
Adv. Anders Oreby Hansen
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

T 7227 0000

Rockwool Fonden Støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål.

Hovedgaden 584
2640 Hedehusene

rockwool.fonden@rockwool.org

http://www.rockwoolfonden.dk/

Simon Spies Fonden Aktiviteter med sociale, humanitære og velgørende formål.

Sankt Gjertruds Stræde 10
1129 København

T 7027 1080

http://spiesfonden.dk/

Tuborg Fondet Samfundsgavnlige formål for øje

Gl. Carlsberg Vej 10
2500 Valby

T 3327 2900
http://www.tuborg.dk/

Velux Fonden af 1981 Støre sociale projekter - der ydes ikke til drift.

Tobaksvejen 10
2860 Søborg

T 3969 1144

https://veluxfoundations.dk

 

Sygdomsrelaterede fonde/legater

Navn  Formål  Kontakt
Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat Aktiviteter for fysisk handicappede børn og unge.

Advokat Torben Bech-Bruun
Langelinje Allé 35
2100 København Ø

T 7227 0000

http://www.aschengreenslegat.dk/

FLS Industries A/S Gavefond - Støtte til syge og handicappede
- Formål af national og kulturel karakter
- Uddannelse - ej enkeltpersoner
- Forskning og udvikling - ej enkeltpersoner

Ansøgning skal ske via mail:

gavefond@flsindustries.com

http://www.flsmidth.com

Fonden af 17.12.1981 Projekter for handicappede og sygdomsramte

Advokat Dorrit Engel
Valkendorfsgade 16
1151 København K

T 3348 0000

http://www.fondenaf17121981.dk

Gangstedfonden Støtte til forskning og bekæmpelse af sygdomme, herunder afskaffelse af apperatur, indretnings af klinikker m.m.

Gammeltorv 6
1457 København K

T 3375 5020
aac@gangsted.dk

http://www.gangstedfonden.dk/

Sygekassernes Helsefond - For ældre og fysisk handicappede
- Forskning inden for sociale og sundhedsmæssige område m.m.

Amagertorv 13
1160 København K

T 3393 4077
http://www.helsefonden.dk/


Blandet

Navn  Formål  Kontakt
Bermann & Rosenbergs Rejselegat Støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse.

https://www.rejseforsikringsguiden.dk

 

Bodil Pedersens Fonden Yder økonomiske støtte til kulturelle, videnskabelige og humanitære formål.

Bodil Pedersens Fonden
Postboks 18
3250 Gilleleje

http://bodilpedersenfonden.dk/

BUPL Solidaritetspuljen Støtter solidaritetsprojekter og kulturelle projekter. Kan gives til enkeltpersoner og organisationer.

BUPL
Blegdamsvej 124
2100 København Ø
Att: Solidaritets- og kulturfonden

https://bupl.dk

COWI-fonden Til støtte af ingeniørers og andre akademikeres videreuddannelse og forskning.

COWI-fonden
Parallelvej 2
2800 Kgs Lyngby

cowifonden@cowi.dk

http://www.cowifonden.dk/

Det Kriminalpræventive Råd Kan yde støtte eller konsulentbistand til projekter med et kriminaltpræventivt sigte.

Odinsvej 19, 2. sal
2600 Glostrup

T 4515 3650
dkr@dkr.dk

http://www.dkr.dk/

Fairlån Legatet

Fairlån Legatet går til en studerende med drømme om udlandsophold, iværksætterdrømme, frivillige projekter eller andet, som kræver midler at opnå.

Er du vores næste "investering"?

Eneste krav for at komme i betragting til at modtage legatet er, at skal du være studerende og have en plan for midlerne.

Paludan-Müllers Vej 40 B
8200 Aarhus N. 

https://fair-laan.dk

 

FashionForest Legatet

FashionForest legatet gives en gang årligt. Ansøgningsfrist er d. 1. marts.

Legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studrende på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.

FashionForest legatet giver mulighed for:

  • Økonomisk støtte til forskningsprojekter
  • Økonomisk støtte til afprøvelse af teorier i praksis
  • Økonomisk støtte til projekter eller afhandlinger i uddannelsesregi
  • At få eventuelle forskninsresultater eller andre projektresultater vist bredt
  • 10.000 DKK
https://www.fashionforest.dk/legat
Foreningen Østifterne Skadesforebyggende aktiviteter, forskrning i skadeforebyggelse m.m.

Anker Heegaards Gade 8
1780 København V

T 3375 9664
keb@nykredit.dk

http://www.nykredit.dk/

Friluftsrådet Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet støtter aktiviteter, som forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen.

tips@friluftsraadet.dk

T 3379 0079

http://www.friluftsraadet.dk

Græsrodsfonden

Græsrodsinitiativer og bevægelser fx inden for:

- Ligestilling og selvbestemmelse
- Økologisk ligevægt

Græsrodsfonden
Ahlmanns Allé 9, st.th
2900 Hellerup

http://www.graesrod.dk/

Harboefonden Videnskabelige formål

Harboefonden v/ Annelise Hanson
Produktionsvej 42
2600 Glostrup

T 4485 9310

https://harboefonden.dk/

Illum Fondet Erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske og andre samfundsgavnlige formål.

Advokat Søren Juul
Valkendorfsgade 16
1151 København K

T 3348 0000

Jubilæumsfonden Fonden har mulighed for at tilgodese formål med kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring.  

Jubilæumsfonden af 12. august 1273
Postboks 412
6000 Kolding

info@jubfond.dk

http://www.jubfond.dk/

KICKSTART Iværksætterlegat.
Legatet uddels som hjælp til danske iværksøttere og lyder på 10.000 kr. årligt.

Bermann & Rosenberg Media IVS
Slangerupgade 15
2200 København N

https://www.skift-a-kasse.dk

Knud Højgaards Fond Legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. 

Klampenborg 221, 2.sal
2800 Kgs. Lyngby

T 4587 0711 
http://www.khf.dk/

Lokale- og anlægsfonden Støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid.  

Kanonbådsvej 12
1437 København K

T 3283 0330
fonden@loa-fonden.dk

www.loa-fonden.dk 

Mikonomi.dk Rejselegat

Rejselegat på 5.000 kr. til nordiske studerende, der skal på udveksling som en del af deres uddannelse.

For at kvalificere sig som ansøger skal man skrive et essay, som besvarer spørgsmålene:

  • Hvorfor ansøgeren mener, at denne fortjener legatet.
  • Hvordan ansøgeren mener, at udvekslingsopholdet vil have en gavnlig effekt på de globale relationer i Norden.

 

Emailscholarship@mikonomi.dk

https://www.mikonomi.dk

Realdania Støtter det såkaldt 'byggede miljø'. hvilket vil sige bygningskultur og akitektur.

Jarmers Plads 2
1551 København V

T 7011 6666
realdania@realdania.dk

www.realdania.dk

Visitfootballs Sportslegat Sportslegat på 5.000 kr årligt.
Kan ansøges af sportsudøvere og studerende, som støtte til træningsophold i udlandet.

VisitFootball.dk / Bermann Marketing
Bolundsvej 11
4000 Roskilde

https://www.visitfootball.dk

 

Søgedatabaser

Navn Formål Kontakt
DUF Samling af de største fonde med sociale og kulturelle formål.

https://duf.dk

Fundraising.how

Fundraising.how rådgiver om legater og fonde. De hjælper studerende, virksomheder og foreninger med legatsøgning.

https://www.fundraising.how

Legatbogen

Søg blandt mere end 12.000 fonde & legater

www.legatbogen.dk

Legatmidler Mere end 13.000 legater

http://www.legatmidler.dk

Tips- og lottomidler år 2003 19 hovedpuljer at vælge imellem www.tipsmidler.dk

 

 

Adresse

Ideer for livet Fonden
Skindergade 23, 2.,
1159 København K

Kontakt os

Email: ideerforlivet@ecolaw.dk 
Telefon: 33 44 55 66

Links

Andre Fonde

backtotop