Legatmodtagere 2016

Antal modtagne ansøgninger: 202
Antal godkendte ansøgninger:  16

Støtte til afvikling af Feriedrenge 2016

Foreningen Feriedrenge arrangerer sommerlejr for 18 unge drenge i alderen 13-16 år, som lever under socialt dårlige forhold eller på institution og som ikke har mulighed for at komme på ferie denne sommer. De får en unik oplevelse med et indblik i militære aktiviteter, landmand for en dag, journalist for en dag, fotograf for en dag og alm. aktiviteter såsom fodboldtræning, hvis man har lyst til det.

16-022

 

Hyttetur for børn og deres mødre

Sesam Forening er en frivillig forening for kvinder og børn med anden etnisk baggrund i Randers. Foreningen gennemfører hvert år en række aktiviteter for børnene. Samtidig mødes medlemmerne hver lørdag i et klublokale til lege og andre sociale aktiviter. De voksne mødes desuden én gang om måneden uden børn.

Fik donation til at tage på weekendtur med børnene og deres mødre i foråret 2016. Der er en mindre egenbetaling til hytteturen.

16-028

 

Støtte til fritidsliv for 15 unge

Broen Tønder hjælper børn med kontingent og det nødvendige udstyr til en given sportsaktivitet. Broen sørger for hele processen og har godt samarbejde med idrætsforeninger og lokale sportsforretninger. Foreningen får henvendelser fra kommunens sagsbehandlere, lærere og foreninger om børn og unge, der har brug for hjælp.

16-048

 

Nyt patruljetelt og bålgryder

FDF Ny Tolstrup er en lokal spejderkreds fra 2010, som ikke har noget klubhus, men mødes ved en shelter. Der er 60 aktive medlemmer.

Fik støtte til at indkøbe et patruljetelt samt bålgryder til Landslejrholdet.

16-051

 

Sommerskole 2016: Kulturmøde mellem børn fra Gellerup og Aarhus

MS Sommerskole er en frivilliggruppe på 20 voksne, der er studerende inden for humaniore, der afholder sommerlejr for ca. 80 børn fra Gellerup og Aarhus. Målgruppen er børn i alderen 6-10 år, som har en hård og ikke-bekymringsfri hverdag. Formålet med sommerskolen er at fremme integration, øge kendskabet til forskellige kulturer og give børnene et netværk samt redskaber til at lette en presset hverdag.

Fik støtte til at indkøbe diverse materialer til en workshop.

16-065

 

DU KAN Sommercamp

DU KAN er en nystiftet frivillig organisation, der ønsker at kickstarte unge kvinders tro på egne evner. Målgruppen er 13-17 årige unge kvinder, der kæmper med faglige og sociale udfordringer i hverdagen. Der er fokus på personlig udvikling, fysisk aktivitet, præsentationsteknik og innovation, så de bliver klar på det kommende skoleår og de udfordringer, det bringer med sig. Arbejdet er 100% frivilligt.

Fik støtte til at afholde sommercamp for unge kvinder i alderen 13-17 år, som gennem sommercampen motiveres og inspireres til at få det bedre med dem selv og i deres hverdag.

16-092

 

Familieoplevelse til Hjerl Hede

Red Barnet Randers er en frivillig organisation, som har oprettet "Familieoplevelsesklub for udsatte børn", hvor familier med forskellig baggrund kan få oplevelser sammen. Familierne er ofte socialt uerfarne og får gennem frivillige pædagoguddannede positive og lærerige ting ud af fx oplevelser sammen.

Projektet fik økonomisk støtte.

16-102

 

Julehjælpen i Hillerød

Frikirken i Hillerød har et ønske om at være noget for borgerne i nærområdet. Med Julehjælpen Hillerød, rækker de ud til økonomisk trængte familier og enlige i Hillerød og omegn.

Julehjælpen består af nogle tunge poser, som rummer alt det, der hører sig til en god traditionel julemiddag. Poserne fyldes forskelligt, så de er målrettet henholdsvis familier og enlige. Gennemsnitlig værdi af julehjælpen er mellem 500 og 600 kr. Derudover får børnefamilier en gave med hjem til børnene (0 - 12 år). Der er ca. 40 frivillige på uddelingsdagen.

Projektet fik økonomisk støtte.

http://frikirken3400.dk/i-kirken/julehjaelpen/index.html

16-114

 

Samtale- og aktivitetsgrupper for dårligt stillede unge

Samvirkende Menighedsplejer er en privat folkekirkelig non profit landsorganisations alene finansieret af indsamlede midler.

De hjælper unge mennesker, der har brug for støtte udefra til at få et voksenliv med indhold og gode fremtidsudsigter. Målgruppen er unge mennesker (15 - 20 år), der kommer fra hjem med overførselsindkomster og med tendens til, at isolere sig hjemme. De unge har behov for at få et netværk af venner, de kan støtte sig til.

Projektet fik økonomisk støtte.

www.meninhedsplejer.dk

16-127

 

Udstyr og aktiviteter for børneholdet i Odense Muay Thai Klub

Klubben Odense Muay Thai er en klub der træner kampsport, men som altid har haft en social tilgangvinkel for mange af deres medlemmer, der kommer med anden etnisk baggrund end dansk eller fra ressourcesvage familier. Klubben drives udelukkende af frivillig arbejdskraft og ildsjæle.

De fik økonomisk støtte til børneholdet.

www.odensemuaythai.dk

16-139

 

Julehjælp for ressourcesvage familier

Aalborg Citykirke er en frikirke, som er selvforvaltende og uafhængig af staten. Kirken har et bredt netværk af frivillige, som bl.a. hjælper årligt ved uddeling af julekurve.

Kirken ønsker at uddele julekurve til de trængte familier i lokalområdet, for på den måde at give en opmuntring og en håndsrækning. Julepakken indeholder alt det nødvendige til en god juleaften. I 2016 regner de med at uddele 750 julekurve. Projektet er organiseret af et udvalg af frivillige. Hver kurv har indhold for en værdi af 1.000 kr.

Projektet fik økonomisk støtte.

www.aalborgcitykirke.dk

16-165

 

Undervisning af selvforsvar til piger i frivillig forening

Undervisning i moderne og effektiv selvforsvar. Med fokus på børn og unge i alderen 8 til 14 år. Kørt en prøveperiode med gratis undervisning i to timer, hvilket var en succes.

Projektet fik økonomisk støtte til indkøb af diverse sikkerhedsudstyr.

16-177

 

Klub Gadehjørnet

Klub Gadehjørnet et er Børneklub på Ellekonebakken for børn i alderen 6 - 15 år. Klubben er et gratis tilbud til de børn og unge, der bor i boligafdelingen i Viborg.

Projektet fik økonomisk støtte til at købe diverse spil og kreative artikler til deres aktiviteter med børnene.

16-184

 

Perlemor - forebygge kriminalitet blandt børn og unge

Perlemor er en forening med det fælles formål, at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i socialt belastede områder på Nørrebro ved at

1) bygge bro mellem beboere og systemet. Fx hjælper de etniske kvinder og unge involverede med at skrive læserbreve, hvor deres frivillige jura/socialrådgiverstuderende vejleder .

2) give muligheder for børn, unge og voksne til at være aktive. Børnene får værktøjer til selv at kunne planlægge aktiviteter og Perlemor arrangerer forskellige aktiviteter løbende.

3) skabe fælleskaber  med fokus på blandede grupper i samfundet på tværs, hvor en fælles mission imod kriminalitet binder dem sammen.

De er politisk og religiøst uafhængige. Deres målgruppe er børn, unge og voksne med nær relation til unge indblandet i kriminalitet. De har kontakt til børn og unge i socialt belastede områder. Ca. 200 børn der deltager.

De fik støtte til diverse indkøb og aktiviteter i 2016 og 2017.

16-189

 

Cykeltutten

Cykeltutten er en forening, der siden 2015 har arbejdet for at styrke integrationen i Svendborg. Foreningen blev etableret af en lille gruppe frivillige der så et potentiale i at genanvende de mange brugte cykler, som dagligt  blev skrottet på den lokale genbrugsstation. Mange af de nyankommende flygtninge, især de unge, har brug for en cykel for at kunne bevæge sig frit, til både skole, arbejde og fritid. Projektet viste sig at dække et stort behov, og i dag har foreningen doneret over 500 cykler til flygtninge fra både Svendborg, Faaborg Midtfyn og Langeland Kommune. Cyklerne repareres og sættes i stand i samarbejde med flygtninge og frivillige. Især unge drenge har vist stor interesse for projektet. Der er fokus på både det sproglige, sociale og praktiske arbejde med cyklerne.

De fik støtte til en cykelbane for børn og cykeludstyr.

16-190

 

Hjælp til udsatte spejdere

1. Helsingør Gruppe har ca. 150 spejdere, både piger og drenge, fra 4 år og opefter - og en stor flok frivillige ledere.

Til sommer er der Spejdernes Lejr 2017 i Sønderjylland. Det er Danmarks største spejderlejr og afholdes kun hvert 5. år. De håber, at op mod 100 spejdere fra gruppen har mulighed for at deltage. Udgifterne til denne sommerlejr er 1.750 kr. pr. spejder. De forventer at mellem 10 og 12 spejderer vil få udfordringer med selv at finansiere lejren samt investere i personligt grej (spejderuniform, bælte, sovepose mm.)

De fik et bidrag til at hjælpe disse børn med at komme afsted på Sommerlejr.

16-200

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

Ansøgningsvejledning

Legatmodtagere > Legatmodtagere 2016 / Legatmodtagere 2018 / Legatmodtagere 2017 / Fuld liste
Adresse

Ideer for livet Fonden
Skindergade 23, 2.,
1159 København K

Kontakt os

Email: ideerforlivet@ecolaw.dk 
Telefon: 33 44 55 66

Links

Andre Fonde

backtotop