Legatmodtagere 2017

Antal modtagne ansøgninger: 183
Antal godkendte ansøgninger:  13

Samarbejde på tværs af kultur

Somalist-Dansk venskabsforening er et fristed for samalisk-danskere. De ønsker at gøre en særlig indsats for kvinder og unge (15 - 25 år.) af en anden etnisk baggrund.  Projektet gik ud på lave forskellige aktiviteter for de to målgrupper. Kvinder: Fællesspisning, stikning og zumba. Unge: PlayStation, fodboldturneringer, udflugter, lektiecafe og studievejledning. Hvor de unge kvinder mødtes med andre netværk og foreninger.

17-019
  

Støtte til sommerlejr

Giv og Få er en frivillig forening, hvor alle medlemmer er 100% frivillige. Foreningen er dannet af mødre, som tidligere selv har været på kontanthjælp og ikke har haft mulighed for at give deres børn sommerferie, oplevelser osv. Projektet gik ud på at holde en sommerlejr for økonomisk dårlig stillede børnefamilier. 15 børn og 10 voksne fra Glamsbjerg sogn. Familierne blev nøje udvalgt af Giv og Få, så de mest trængte kom i første række.  Herunder var der børn, som aldrig havde været på sommerferie med deres forældre før.

17-031
  

Løbesko til udsatte unge

KKFO ved Engskolen har etableret en lille klub med 33 børn/unge i alderen 12 til 18 år. Skolen er en hjælpeskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Klubbens unge er en broget forsamling: unge fra etniske minoiriteter, unge fra misbruger hjem, unge med små hjerneskader, men fælles kan gruppen karakteriseres som urolige, ensomme og lavt selvværd klubben har stor interesse for at løbe og de har igennem de sidste 4 år deltaget i forskellige løb på henholdsvis 5 km og 10 km. Interessen blandt de unge er vokset, men de manglede løbesko.  Projektet blev derfor støttet med midler til 10 par løbesko.

17-045
  

Sommerlejr for overvægtige børn

To læger, to medicinstuderende og en Ernæring og Sundheds-studerende, har taget initiativ til det frivillige projekt Camp Optur. Formålet med Camp Optur er at tilbyde overvægtige børn og unge et frirum i form af en uge i sommerferien med fokus på sund og velsmagende mad, leg og bevægelse, undervisning om krop og sundhed samt fællesskab og gode minder. Fonden støttede projektet med T-shirts.

17-072

  
Center Sandholm projektet

Piece Of Life er en frivillig organisation der ønsker at hjælpe, give og videreføre projekter der arbejder for de udsatte i vores samfund, hovedsagelig børn og unge. Foreningen startede to teaterhold på asyl Center Sandholm. Børn og unge fra holdet fik undervisning tre timer om ugen i et halvt år. Forløbet skulle afsluttes med en forestilling fra hvert hold, hvor forældre, skole kammerater og venner blev inviteret med.

17-089


Mission julepakke

Mission Julepakke er en del af foreningen Herning Care, som består af en lille gruppe mennesker tilknyttet åben kirke i Herning. De har siden 2010 samlet ind til julekasser til trænge familier. Familier udvælges i samarbejde med byens varmestuer og kommunen.
Fonden støttede indkøb af mad og juleting til julekasser.
  
17-098
  

Udflugter i Odense

Venligboerne Odense og Fyn er en alment velgørende støtteforeningen, der har mange projekter i gang. Deres målgruppe er reforms ramte folk og flygtninge, herunder også børn.  Foreningen ønskede at tilbyde kulturelle arrangementer for nyankommne flygtninge, reform ramte personer, børn og andre socialt udsatte mennesker. Venligboerne fik bevilliget støtte til 2 udflugter i Odense. En udflugt til Jernalderlandsbyen i og en udflugt til Jernbanemuseet i Odense.

17-127

  
Julehjælpen Hillerød

Julehjælpen Hillerød rækker vi ud til økonomisk trængte familier og enlige i Hillerød og omegn.
Julehjælpen består af nogle tunge poser, som rummer alt det, der hører sig til en god traditionel julemiddag. Derudover kan poserne indeholde legetøj, julemusik, slik og meget andet godt. Poserne er målrettet henholdsvis familier og enlige.
Fonden støttede indkøb af gaver og indhold til poserne.
  
17-135
  

Tullebølle spejderne

Tullebølle Spejderne DDS er en gammel forening, der oplever en opblomstring og en tilgang af flere medlemmer. Det er Ikke alle familier der har penge til at købe det nødvendige udstyr til deres børn.

Tullebølle Spejderne søgte støtte til ekstra udstyr, som de løbende kunne låne ud til de børn der manglede. Så alle børn havde de nødvendige redskaber, når du skulle på lejrtur.

17-138
  

Barnets Glæde
  
Sundbyernes Filantropiske Forening Barnets Glæde. De har eksisteret siden 15. januar 1918.  Foreningen hjælper de svageste stillede i Sundbyerne. I 2014 udvidede de deres dækningsområde, så de nu dækker hele Amager. Formålet er at hjælpe børn af økonomisk vanskeligt stillede enlige forældre. 
Fonden støttede indkøb af beklædningsgenstande og fodtøj. 
   
17-147
  

Juletræsfester - Julehjælpen
  

Julehjælpen er en 100% non-profit og ulønnet organisation, som hjælper udsatte børn i Danmark til jul. I grove træk arbejder de for børn, der vokser op i ressourcesvage familier, som har svært ved at finde de fornødne økonomiske midler til at afholde jul osv., alligevel kan opleve en traditionel jul med gaver o.lign. Det gør vi bla. ved at afholde juletræsfester
Fonden støttede afholdelse af en juletræsfest. 
  
17-151

  
Tur til Fyrkat
  
Red Barnet Randers består af en bestyrelse, der også varetager indsamlinger til Red Barnet Danmark. Herudover er der en Familieoplevelsesklub, som planlægger aktiviteter for børn og deres forældre. Familierne findes gennem et samarbejde med kommunens børnefaglige nøglepersoner: skoleledere, SSP, AKT, sundhedsplejen og skolefritidsordninger - kaldet Red Barnets ambassadører. De ved, hvor skoen trykker, og er gode til at spotte de familier, der virkelig vil have gavn af tilbuddet. Der er venteliste til klubberne, så der er ingen tvivl om, at behovet er stort.
Fonden støttede årets "praletur", som er en tur til "fyrkat". 
  
17-167
  

Julekurve til flygtningefamilier
  
Charity er en velgørende forening hvis formål er at hjælpe lokalforankrede kirker og kirkelige
organisationer med at vækste inden for det sociale område.
Hvert år arrangerer de julehjælp til ressourcesvage flygtninge og familier. Et udvalg af frivillige står for det praktiske, kommunikative og planlægningsmæssige aktiviteter.
Fonden støttede økonomisk.
  
17-168

Legatmodtagere > Legatmodtagere 2017 / Legatmodtagere 2018 / Legatmodtagere 2016 / Fuld liste
Adresse

Ideer for livet Fonden
Skindergade 23, 2.,
1159 København K

Kontakt os

Email: ideerforlivet@ecolaw.dk 
Telefon: 33 44 55 66

Links

Andre Fonde

backtotop