Legatmodtagere 1998

Antal modtagne ansøgninger: 190

Antal godkendte ansøgninger: 68

 

Vesterbo Miljøgruppe
Etablering af bordtennisrum i nyt værested.

Vesterbo i Værløse er et alment boligbyggeri med 400 lejemål. Vesterbo Miljøgruppe er en beboerstyret forening til fremme af velfærd og socialt samvær især for de svage grupper og de unge.
IFL 98-001

Hjælpegruppen mod selvmord
Trykning af folder (koordineres med IFL 98-060)

Vesterbo i Værløse er et alment boligbyggeri med 400 lejemål. Vesterbo Miljøgruppe er en beboerstyret forening til fremme af velfærd og socialt samvær især for de svage grupper og de unge.
IFL 98-003

Miljø- og naturskolen
Indkøb af musikanlæg.

Miljø- og naturskolen i Ringsted arbejder med børn og unge med boglige og sociale vanskeligheder samt problemer med motivation og selvtillid. Målet er at få de unge til atter at kunne fungere i en uddannelse eller på en arbejdsplads.
IFL 98-008

VIBO Ungdomsklub
Til materialer samt tilsagn om brugt edb-udstyr fra Skandia.

Der er mangel på aktiviteter for de unge, hvilket har givet problemermed kriminalitet og hærværk. Frivillige voksne har lavet børneklubber, og et værested for unge er nu ved at blive etableret med bl.a. sportsaktiviteter og lektiehjælp.
IFL 98-013

The Clean House
Indkøb af legetøj til værested.

Målgruppen for The Clean House i København er tidligere narkomaner med børn eller som er gravide. Formålet er at etablere et værested og en selvhjælpsgruppe, hvor tidligere narkomaner motiveres til en vedvarende ikke-misbrugstilværelse. Værestedet er stof- og alkoholfrit.
IFL 98-020

Gellerup ACFC
Til køb af ny pc og printer.

ACFC er en lokal fodboldforening i Gellerup med formålet at aktivere børn og unge i en positiv retning gennem sporten og derved mindske vold og kriminalitet. Aktiviteterne er fodbold, volleyball og som noget nyt: street-basket og rulleskøjtehockey. Foreningen mangler en computer til medlemsregistrering, information, korrespondance, styring af kontingentbetaling m.v.
IFL 98-024

Kværnen, Viborg
Indkøb af PC.

I et lille landsbysamfund uden for Viborg er Kværnen, en fritidsklub, startet i tæt samarbejde med skolen og skolefritidsordningen. Klubben har 40 medlemmer i alderen 9 - 12 år, som kommer fra de omkringliggende mindre byer. Klubben vil gerne tilbyde medlemmerne internet-adgang som alternativ aktivitet.
IFL 98-025

Østbørn i Kolding

Projekt Østbørn er en gruppe i Kolding, der hvert år sammen med Beredskabsforbundet arrangerer sommerferielejr for børnehjemsbørn fra Østeuropa. 30 polske børn kommer til Danmark i uge 27-28, hvor de får en ferie med lys, luft, sund mad og gode oplevelser, og hvor mennesker i øst og vest lærer hinanden at kende.
IFL 98-026

Mødestedet i Skive

Indkøb af CDer, CD-romspil m.m. samt tilsagn om dialog om evt. brugte møbler fra Skandias brugtmøbellager i Kolding.
Med en frivillig indsats fra 20 unge, lærerstuderende og erhvervsfolk samt opbakning fra politi, kommune og skolevejledere er "Mødestedet" i Skive et nyt værested for "dem, der ikke sådan lige passer ind". Målet med værestedet er at modvirke kriminalitet og narko.
IFL 98-028

Gaderummet

Kopiering af årsrapport i 100 eksemplarer.
Initiativgruppen Gaderummet hjælper gadebørn på Nørrebro med et sted at være og hjælp og rådgivning bl.a. fra frivillige psykologer.
IFL 98-029

Ringen i Slagelse
Økonomisk støtte til centrets arbejde med børn af alkoholikere.

Foreningen Ringen i Slagelse hjælper alkoholmisbrugere og deres pårørende. Mange børn af alkoholikere er oversete og har et meget lavt selvværd. Foreningen laver aktiviteter med børnene med det formål, at børnene skal få tillid til hinanden og til voksne, og at de kan tale sammen om det at være barn af en misbruger.
IFL 98-030

Lokalhus Syd
Økonomisk støtte til Lokalhus- aften for nye 1-3.klasse elever.

Lokalhus Syd i Rødovre har til huse på Hendriksholm skole. Både unge og voksne deltager i husets mange aktiviteter. Det er gennem årene lykkedes at fastholde nogle af de "vanskelige unge", og Lokalhus Syd har således været et centralt punkt i deres liv. I caféen kan man købe et måltid mad til en fornuftig pris, og maden bliver lavet af Lokalhusets deltagere.
IFL 98-033

Krisecenter i Fredricia
Etablering af døgntelefon.

"Stedet" er et krisecenter for mænd. "Stedet" har eksisteret i tre år i Fredericia og henvender sig til mænd med problemer i hverdagen som f.eks. skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed, angst, misbrug mv. Centret ønsker nu at udvide aktiviteterne med en døgntelefon og overnatningsmulighed for 2 - 3 personer.
IFL 98-038

Debatteater
Undervisningsmaterialer.

Teaterstykket "En historie til spejlet" er et anderledes debatoplæg til unge i de ældste skoleklasser om vold. Stykket er en monolog, der tager udgangspunkt i de unges sprog og verden, og benytter sig af humor frem for løftede pegefingre. Efter forestillingen deltager forfatteren og skuespilleren i en debat med tilskuerne, og tilhørende undervisningsmaterialer kan bruges efterfølgende til debat i klassen.
IFL 98-040

Centrum for Mennesker med Spiseforstyrelser (CMS)

Etablering af Internet-information - (i samarbejde med projekt 98-050).
I 10 år har foreningen CMS givet rådgivning til spiseforstyrrede og deres pårørende. I 1997 oprettede CMS et videnscenter om spiseforstyrrelser og arbejder med oplysning og forebyggelse af spiseforstyrrelser. En hjemmeside på internet giver CMS mulighed for at komme i kontakt med flere unge og give anonym rådgivning.
IFL 98-041

Cornerstone, Randers
Indkøb af musikanlæg og spil til ny ungdomscafé.

Foreningen Cornerstone omfatter to klubber: CornerKids (6-10 år) og Rock Solid (11 - 14 år), og foreningen arbejder nu på at starte en café for børn og unge efter skoletid med frivillige ledere. Caféen skal være et sted, hvor de unge kan opleve voksne, der tager dem alvorligt, og hvor de unge kan få lektiehjælp, dyrke sport, få nogle interesser som kan holde dem fra gaden og dermed undgå misbrug og kriminalitet.
IFL 98-044

Børns Voksenvenner

Hvervekort til mænd, samt dialog om kreativ hjælp fra reklamebureauet Raffinaderiet.
Børns Voksenvenner er en privat forening, der etablerer kontakt mellem voksne med overskud og børn/unge, der mangler nær voksenkontakt og dermed risikerer at blive ensomme og usikre voksne. Voksenvennerne får uvurderlig betydning for børnene, men desværre er der problemer med at få kontakt med tilstrækkeligt antal mænd til de drenge, som venter på en voksenven.
IFL 98-047

Anoreksi rådgivernetværk

Trykning af kampagnebreve, seminarmateriale, litteratur- lister og endelig Rådgiverliste - i (samarbejde med projekt 98-041)
Anoreksi Foreningen hjælper de mange, der har en spiseforstyrrelse. Foreningens frivillige bruger deres erfaringer til at hjælpe og rådgive. For at sikre en kvalificieret rådgivning er det foreningens ønske at oprette et Rådgivernetværk, så de, der henvender sig til foreningen kan henvises til relevante behandlere, psykologer, læger mv. rundt om i landet.
IFL 98-050

CACTUS, hjælp voldsofre
Tilskud til informationsmateriale og etablering af telefonrådgivning.

CACTUS i Randers består af en gruppe frivillige forældre til både gerningsmænd og ofre med henblik på at skabe en dialog om konsekvenserne, når volden får overtaget. Forældregruppen skal også lave informationsmateriale og telefonrådgivning til rådvilde forældre samt råd og vejledning til pårørende til både gerningsmænd og ofre.
IFL 98-052

Joan Søstrene
Informations- og undervisningsmateriale.

Joan Søstrene i Nansensgade i København arbejder med at hjælpe og rådgive kvinder, der har været ofre for vold, voldtægt, incest og sexuel chikane. Der findes ingen steder i Danmark, hvor ofre for vold og voldtægt kan henvende sig og få akut og langsigtet hjælp. Joan Søstrene arrangerede derfor en debataften i maj 1998 om etablering af volds- og voldtægtscentre i Danmark, og foreningen er også i gang med at udarbejde undervisningsmateriale til skoleelever.
IFL 98-053

Ungdommens Rødekors
Bidrag til lejr for særligt socialt belastede unge.

Ungdommens Røde Kors gennemfører hvert år sommerlejre for socialt belastede børn i alderen 7 - 14 år og 14 - 18 år. Der er ca. 25 frivillige ledere og ca. 45 unge på hver lejr. Der bliver flere og flere deltagere hvert år. For at klare efterspørgslen bliver der oprettet en ekstra lejr i år i Sverige, en slags overlevelsestur, som skal give deltagerne mere selvtillid. Unge med kriminel baggrund eller unge, som ellers lever som voksne - dvs. de er forældre for forældrene, oplever at turde give slip, nyde at være unge, få nogle gode oplevelser og opleve en personlig udvikling.
IFL 98-057

Børneklubben Næsbyhulen
Indkøb af legetøj og materialer.

Næsbyhulen i Rødovre er en børneklub og et kreativt værksted for børn og forældre. Formålet med klubben er, at det enkelte barn får mulighed for at skabe relationer til voksne og hinanden på tværs af alder og nationalitet. Tilflytterbørn får god mulighed for at falde til, de forsømte børn får mulighed for en positiv voksenkontakt, de større børn får en bedre kontakt til de små og omvendt. Næsbyhulen åbner i august 1998.
98-058

Ventilen, stille børn

Indkøb af Power Macintosh 8200 til produktion af avis og informationsmateriale.
Ventilen på Nørrebro er et frivilligt projekt, der bygger på ung til ung princippet. Det er frivillige unge med overskud der hjælper unge. Målgruppen er de stille og ensomme unge i København mellem 15 - 25 år. De mangler selvtillid og sociale færdigheder, de mangler et netværk, er ensomme, går med selvmordstanker og har dårlige familieforhold. Med Ventilen får de unge mulighed for at få hjælp og vejledning til at løse deres problemer og skabe sig et netværk, så de i værste fald ikke udarbejder store kriser eller i værste fald begår selvmord.
IFL 98-059

Livslinien / RUC

Til produktion af brochurer og plakater (koordineres med IFL 98-003)
Der er 10 - 12.000 selvmordsforsøg i Danmark om året. Livslinien yder telefonrådgivning til mennesker, der har forsøgt selvmord ellerpå anden måde har problemet tæt inde på livet. Rådgivningen er baseret på frivillig arbejdskraft. En gruppe kommunikationsstuderende fra RUC har lavet en informationskampagne for Livslinien. Kampagnen skal nå ud til mennesker, der har forsøgt at begå selvmord, så de får kendskab til Livsliniens rådgivning.
IFL 98-060

Københavns Hockeyklub, Valby
Indkøb af sportsudstyr.

En gruppe på 25 drenge og piger med tilknytning til fritidshjemmet Gadespejlet i Valby fik i efteråret 1997 mulighed for spille hockey og dyrke andre sportsaktviteter. Det udviklede sig til en indmeldelse i Københavns Hockeyklub og børnene har nu fire frivillige trænere. Mange af børnene kommer fra splittede familier, har sociale problemer og bor i et belastet område af bydelen, og derfor er det frivillige, gratis sportsinitiativ et godt tilbud til børnene.
IFL 98-062

Henny H. Hansens Hjælpeorganisation, Nordjylland
Undervisnings- og informationsmateriale.

Projektet henvender sig til flygtningekvinder og deres børn, med det mål at opnå tillid og tryghed i integrationen. Der er mange tilbud til mænd og drenge blandt flygtninge, men kvinder, piger og børn bliver let den store oversete gruppe. Målet er at integrere mor og barn i det danske samfund på en naturlig måde med gensidig respekt. En styrket mor er det vigtigste element i børnenes opvækst.
IFL 98-063

M-Team - Vestjylland
Tilskud til etablering af fax og kontorhold mv.

M(isbrugs)-Team er et tilbud om foredrag til skoler, højskoler, efterskoler og foreninger om forskellige former for misbrug. Hvad sker der, hvis man kommer ud i et misbrug, hvad er konsekvenserne, og hvor kan man få hjælp.
IFL 98-064

Kælderen Niels Steensens Kollegium i København
Indkøb af bordtennisbord og en brugt computer fra Skandia.

Kælderen arbejder i tilknytning til Niels Steensens Gymnasiums Hovedskoles 6 - 10 klasse. Målet med Kælderen er at give de unge selvværd og ansvarlighed og give dem nogle konkrete tilbud som mad, motion og lektiehjælp. En gruppe af frivillige præster, studerende og lærere er ulønnet til stede hver mandag - torsdag fra 14 - 17. Derudover arrangeres udflugter i forbindelse med skoleferier.
IFL 98-067

Vesterbro Rulleskøjteklub
Istandsættelse af rulleskøjter i vinterperioden.

De unges modtagelse af rulleskøjteklubben har været meget positiv, og det har bevirket, at parken, der før var præget af en del vold og uro, nu også er et sted med positive aktiviteter for de unge. Mange af kvarterets børn holder til omkring banen, og Vesterbro Rulleskøjteklub vil gerne have flere børn med i aktiviteterne og udlåner blandt andet rulleskøjter og udstyr til de børn, som ikke har det selv.
IFL 98-068

Trappen, Århus
Tilskud til aktiviteter på værestedet - malerværksted og musikprojekt.

Rodløse unge i Århus kan søge hjælp hos værestedet Trappen, hvor 35 frivillige medarbejdere efterhånden har fået en god kontakt til de unge og har fået skabt et netværk blandt unge og voksne, og blandt de unge selv. Brugere af Trappen er unge, der bor dårligt eller er hjemløse, mangler forældreopbakning og typisk har været tilknyttet socialpædagogiske foranstaltninger som f.eks. en døgnistitution. De unge er meget glade for Trappen og har selv været med til at tage initiativ til en række aktiviteter, som de gerne vil arbejde med.
IFL 98-072

ØstmønGruppen
Tilskud til materialer til aktivitetsplads.

ØstmønGruppen blev dannet i 1997. Det er en forening for egnsudvikling, der skal skabe aktiviteter i landsbyen Borre, som pt. byder på en fodboldbane, en brugs og en bager! Møn Kommune har nu stillet fodboldbanearealet til rådighed for ØstmønGruppen, der gerne vil lave en udbygning med lege- og aktivitetsplads for børn og unge i byen. En masse frivillige hænder er klar til at gå i gang med arbejdet, og en landskabsarkitekt har tilbudt gratis bistand - nu mangler der blot penge til materialer.
IFL 98-073

Nødcenter Fyn

Nødcenter Fyn i Odense er et støttecenter, der drives af frivilligt, ulønnet personale. Nødcentret kan benyttes gratis af alle over 18 år, der savner hjælp og støtte - f.eks. ved pårørendes dødsfald, skilsmisse, ensomhed, selvmordstanker. Centret får op mod 600 henvendelser om året. Centret formidler desuden kontakt til et bredt netværk af frivillige læger, præster, advokater, pædagoger, psykologer m.fl., som kan hjælpe.
IFL 98-075

Humletøserne, Odense
Indkøb af computerudstyr.

På Humlehaveskolen i Vollsmosekvarteret i Odense startede projekt Humletøserne i 1994 for u-underviselige og u-anbringelige piger i alderen 13 - 17 år. Pigerne kan karakteriseres som gadebørn, der lever helt på egne præmisser. De har ingen tillid til familien, de sociale system og voksne i øvrigt. De har været udsat for gentagne omsorgssvigt, de har erfaringer med rusmiddelmisbrug og kriminelle miljøer i Odense. Projektet skal følge pigerne, også efter de har forladt skolen og give dem en ballast til at kunne klare sig selv. Medarbejderne i projektet har lagt mærke til, at når pigerne har haft mulighed for at arbejde med computere, så oplever pigerne, at der er noget, de kan finde ud af , men desværre har projektet ikke råd til at købe udstyr til et IT-projekt.
IFL 98-078

Fristedet, Esbjerg
Tilskud til informationskampagne.

Fristedet åbnede i 1991 i små lokaler i Esbjerg på initiativ af KFUM og KFUKs børne og ungdomsforsorg. Det er et anonymt rådgivningssted for vanskeligt stillede unge, og arbejdsmetoden bygger på at give respekt, tålmodighed, engagement og kærlighed samt yde en helhedsindsats, der inddrager alle parter i omsorgen for den unge. Stedet blev hurtigt en succes og flyttede i 1995 i større lokaler for at kunne give mulighed for overnatning. Fristedet er i gang med at planlægge en informationskampagne for at få udbredt deres erfaringer og resultater til gavn for unge i andre byer og dem, der arbejder med vanskeligt stillede unge.
IFL 98-079

Børns Voksenvenner, Ålborg
Tilskud til hvervekampagne.

Børns Voksenvenner i Aalborg blev etableret som privat og uafhængig forening i juni 1997. Formålet er at skabe kontakt og mulighed for venskab mellem børn, der har brug for det og voksne frivillige, der har lyst og tid til samvær, snak og fælles oplevelser med et barn. Der er indtil nu formidlet fem kontakter, og der står ni drenge i alderen 6 - 13 år på venteliste. Der søges om støtte til at lave en kampagne for projektet. Foreningen har mange kvindelige voksenvenner, men mangler mandlige voksenvenner til drengene på ventelisten. Kampagnen skal skabe en bredere viden og forståelse for projektet - også over for lokale virksomheder med henblik på at skaffe et bedre økonomisk fundament til foreningen, der er baseret på støtte fra fonde.
IFL 98-084 

Værested, Mørkøv
Tilskud til materialer samt en brugt pc fra Skandia.

I Mørkøv er Luthersk Missionsforening aktive med en børneklub og en juniorklub, men det er et stort ønske også at kunne tilbyde teen-agere et værested som alternativ til gadehjørnet. Foreningen har et par ledige lokaler som ønskes indrettet til værested for byens teenagere, og også kan være et tilbud til de mindre børn. Finansiering af selve ombygningen er på plads, men der mangler penge til møbler, spil, computer mv.
IFL 98-086

Pogeskolen i Tårnby
Aftale om forsikring af bygninger.

I 1994 lå Pogeskolen, der i 1877 - 1907 var skole for Tårnbys småbørn, i vejen for den nye motorvej til lufthavnen. En kreds af borgere tog initiativ til at få bygningen taget ned og deponeret ved frivillig arbejdskraft for senere at få den genrejst som et kontaktsted for børn og ældre. Kommunen har nu givet byggetilladelse og stillet en grund til rådighed, og når finansieringen er på plads, er Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune klar til at genopføre Pogeskolen. Børn og ældre har sjældent kontakt indbyrdes uden for den snævre familiekreds, og målet er at bruge skolen som kontaktsted på tværs af generationerne med aktiviteter som fortælleværksted, arbejdende museum, rollespil, gamle lege m.m. Ved denne kontakt mellem ældre og børn vil børnene kunne få perspektiv på deres egen tilværelse.
IFL 98-089

Legeplads i Nr. Rind
Tilskud til materialer til legeplads.

Ud over et faldefærdigt gyngestativ er der ingenting for børnene i Nr. Rind ved Skals. Børnene leger på gaden og på parkeringspladsen - tæt på trafikken. En lokal beboer, Morten Kalhave, tog i sommeren 1997 initiativ til at bygge en legeplads, men trods opbakning fra byens borgere har amt og kommune ikke ønsket at give støtte. En masse borgere står klar til at hjælpe med at bygge en legeplads til glæde for de mange børn i byen - et sted hvor der lægges vægt på fantasi, udfoldelse og nogle gode rammer for leg - men de mangler penge til materialer.
IFL 98-095

Transmogriffen, Nørrebro
Tilskud til kampagnemateriale.

Foreningen Transmogriffen er et anonymt kontakt- og aktivitetssted på Nørrebro for unge i alderen 15 - 30 år, som oplever en eller anden form for krise. Hjælpen foregår efter ung-til-ung og selvhjælpsprincippet, så de unge selv lærer at tage hånd om problemerne. I tilfælde af svære problemer hjælper foreningen med henvisning til professionelle behandlere. Foreningen ønsker at lave en informationskampagne for at nå ud til flere unge og især til 2. generations indvandrere.
IFL 98-096  

Frivilligheds Foreningen, Århus
Tilskud til børne-arrangementer.

Frivilligheds Foreningen i Århus består af 20 kvinder, som på frivillig basis laver forskellige former for kreative og kulturelle arrangementer for de kvinder og børn, som normalt opholder sig på Århus Krisecenter for voldsramte kvinder. Foreningen har som sådan ikke noget med krisecentret at gøre, men arrangerer et par gange om året udflugter og oplevelser for kvinderne på centret og hyggefester for børnene. Målet er at få kvinderne til at opleve et lille overskud og at give et pusterum, som de kan tære på i deres videre bearbejdning af volden.
IFL 98-101

K.A.Fka i Rødovre
Støtte til oplysningsmateriale.

Etablering af ung-til-ung telefonrådgivning for de 12-18 årige i Rødvore i samarbejde med kommunens socialforvaltning, SSP, beboerforeninger og folkeskolen.
IFL 98-102

Lektiehjælp til børn og unge på Nørrebro

Tilskud udfærdigelse af annonce og pjecer samt en brugt pc fra Skandia Forsikring.
En gruppe frivillige lærere har startet en lektiehjælpsordning for børn og unge på Nørrebro. Ud over den faglige støtte er målet med projektet også at skabe en voksenkontakt og nogle rammer, som kan være med til at bryde den sociale arv.
IFL 98-110

Aktiviteter for unge, Ålborg
Tilskud til materialer og spil til klubben.

To aktive mødre i Aalborg har startet et aktivitetsudvalg, hvor de hver onsdag eftermiddag/aften laver nogle forskellige aktiviteter med kvarterets unger; det er alt fra dans, boldspil og andre gratis aktiviteter. Børnene er i alle aldre, men målet er at lave en klub for unge på 14 år og opefter for at undgå hærværk, ballade m.m. De unge skal væk fra gadehjørnerne og vide, at vi er nogle, som har tid og lyst til at være sammen med dem skriver de to mødre i ansøgningen. Med en økonomisk støtte kan vi lave noget med børnene, som koster lidt. Måske kan vi lave noget kreativt og give dem nogle værdier, som de kan bruge senere i livet.
IFL 98-112 

Klub Freja, Brabrand
Indkøb af printer, kontorstol og pc-spil.

I februar åbnede et værested for danske kvinder i Gellerup/Brabrandområdet, Klub Freja, stiftet af en gruppe kvinder i området. Vi oplevede, at mange kvinder isolerede sig derhjemme og var angste skriver formanden til Ideer for Livet fonden. Dette påvirkede børnenes levevilkår, idet de ofte var henvist til sig selv. Mange af kvinderne har tidligere været gift med udenlandske mænd og er nu udstødt af familien. Socialcenter Vest har stillet lokaler til rådighed og en deltids familiemedarbejder. Øvrigt arbejde sker på frivillig basis. 20 kvinder og 27 børn bruger klubben
IFL 98-114

Børns Voksenvenner, Herning
Tilskud til produktion af pjecer.

Børns Voksenvenner er et frivilligt socialt projekt i Herning Kommune, som har til opgave at etablere kontakt mellem ressourcerige voksne og børn/unge, som kun har få voksenkontakter. Kontakten skal styrke børnenes primære sociale netværk. Børnene bor typisk alene sammen med deres mor og har ingen eller meget ustabil/sjælden kontakt med deres far. Børnene er ellers helt almindelig børn. De går i skole, på fritidshjem har fritidsinteresser og kammerater. Men de mangler voksne i deres primære netværk - og for drengenes vedkommende mangler de i høj grad kontakt til mænd og deres verden.
IFL 98-115 

Ø-gade Festival, Ålborg

En gruppe frivillige voksne fra det centrale Ålborg startede i samarbejde med Ålborg Kommune i 1997 en tre-dages gøglerfestival for områdets børn og unge. Festivalen bliver afholdt i skolernes sommerferie, hvor mange af de sædvanlige fritidstilbud holder sommerferie. Festivalen har blandt andet til formål at (gen-)skabe traditioner og sammenhold i et kvarter, som er præget af et generationsskifte, hvor flere børnefamilier flytter til.
IFL 98-117

Udstillingsstand til Foreningen Hjælp Voldsofre, Åbenrå
Tilskud til produktion af udstillingsmateriale.

Foreningen Hjælp Voldsofres afdeling i Aabenrå ønsker at skabe mere opmærksomhed på landsplan omkring foreningens arbejde. Derfor arbejder foreningen på at skabe en udstillingsstand med materiale og plakater til kampagnebrug og til udlån til foreningens andre afdelinger.
IFL 98-119

Børn og ungeaktiviteter i Vorrevangen, Århus
Tilskud til materialer til børneklubben.

En gruppe frivillige voksne har i samarbejde med områdets institutioner lavet et værested med forskellige former for aktiviteter for områdets børn og unge. Dette er gjort ud fra en erkendelse af behovet for at skabe et mere trygt og stabilt lokalmiljø generationer og nationaliteter imellem.
IFL 98-121

Ung og Frivillig, Svendborg
Tilskud til PR-materialer.

Kontakt mellem Mennesker formidler frivilligt arbejde, starter selvhjælpsgrupper og skaber netværk. Foreningens tilbud, som bl.a. kan være lektiehjælp, computerassistance, håndværk og socialt samvær, gør det muligt for flere mennesker at tage ansvar for tilværelsen i fællesskab med andre og bevidst være med til at påvirke det samfund, vi lever i. Kampagnen Ung og Frivillig skal gøre frivilligt arbejde mere synligt og mere tiltrækkende for unge, så de får lyst til at engagere sig i det.
IFL 98-123

Hjørring Krisecenterforening
Projektstøtte samt en brugt computer fra Skandia Forsikring.

Hjørring Krisecenterforening deltager i det frivillige arbejde for den selvejende institution Hjørring Krisecenter for voldsramte kvinder. Der er ca. 125 kvinder, der i otte år frivilligt har dækket ca. 2/3 af døgnets timer med vagter på centret støttet af tilskud fra lokale foreninger og medlemskontingenter. Centret har problemer med at beskæftige de børn og unge, der ofte følger med deres mor på krisecentret. De er ofte vant til at have adgang til computer og lign., og det er centrets erfaring, at disse børn bliver rastløse og derfor ofte forsøger at trække deres mor hjem til faderen igen, selv om det ikke altid er den bedste løsning.
IFL 98-125

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Trykning af materiale.

Det giver tryghed for en mor at kunne få råd til det nødvendige baby-udstyr, at kunne betale barnets fritidsaktiviteter og få råd til at holde ferie med barnet. Det er netop her Foreningen til Støtte for Mødre og Børn træder til med en økonomisk håndsrækning for eneforsørgere, der på forskellig måde har svære levevilkår. Det er ikke de store beløb pr ansøger, typisk 1500 kr., men det er ofte netop den håndsrækning, der klarer det akutte problem og dermed giver lidt mere mod på fremtiden og skaber tryghed i familien. Foreningen har eksisteret siden 1905, og midlerne kommer fra fonde, legater m.v. Et vigtigt redskab i bestræbelserne på at samle penge ind er Årsberetningen, der fortæller om foreningens arbejde og resultater.
IFL 98-128

Ungdomspiloterne i Kerteminde

I Kerteminde er der en række 15-18 årige, der har påtaget sig et frivilligt engagement som sportstrænere, bestyrelsesmedlemmer i ungdomsforeninger o.s.v. over for andre unge. SSP-udvalget vil gerne støtte disse unge og give dem ballast og inspiration til at fortsætte denne indsats. Derfor har SSP-udvalget startet Projekt Ungdomspiloterne med støtte fra kommunen og Det Kriminalpræventive Råd. Ungdomspiloterne skal under projektforløbet danne netværk og få nogle færdigheder, der styrker dem i kontakten med andre unge.
IFL 98-129

Kom og Leg - værested i Hundige
Indkøb af sportsudstyr og legetøj.

Kom og Leg er et værested med legetøjs-udlån og forskellige aktiviteter for de 270 medlemmer og holdes åbent af ledige voksne fra boligområdet. Projektet hører til en almen boligafdeling, Askerød, i et område med 800 børn og unge her af ca. 60% udlændinge. Baggrunden for projektet er at skabe et alternativ til de unge, som ikke bruger de organiserede fritidstilbud. Mange af dem strejfer om og mangler tilknytning til aktiviteter og/eller voksne. Nogle fordriver tiden med hærværk, andre samles i grupper i centret eller på stationen, hvor deres adfærd ikke altid er lige populær. Med Kom og Leg har de fået et godt alternativ og mulighed for udflugter, hygge- og sportsarrangementer, lån af legetøj, rulleskøjter, fiskestænger, spil m.v.
IFL 98-137

Hvidovre Attack Floorball Club
Indkøb af udstyr.

2 - 3 gange om ugen bliver der trænet senior-hockey/floorball i Avedøre Idrætscenter, og mange unge har givet udtryk for, at de gerne ville være med. Derfor er der startet en juniorafdeling med velvillig støtte fra Hvidovre Kommune, som har stillet to store gymnastiksale til rådighed. Forsøget er gået over al forventning. Børn og unge med forskellig baggrund og nationalitet er strømmet til, og flere seniorspillere er trådt til for at hjælpe med en fornuftig træning. Der er nu tilmeldt ca. 40 unge på to juniorhold til Dansk Floorball Union, og aktiviteten fortsætter. Alle trænere og hjælpere er frivillige og ulønnede, men for at fastholde målet om, at det skal være et tilbud til alle børn/unge uden udgift, er det nødvendigt med støtte til indkøb af stave, bolde, dragter, hjelme o.s.v.
IFL 98-138

Gadehavegård, Taastrup

Boligselskabet Gadehavegård gennemfører i efteråret 1998 et tværkulturelt kursus-projekt for 24 børn og unge for at dæmme op for en tendens til uheldige gruppedannelser der har SSPs bevågenhed i området. Projektet retter sig mod 7 - 18-årige børn og unge og deres familier. Målet er at styrke og udvikle børnenes evner til at udtrykke sig og finde en egen identitet samt styrke kontakten og sammenholdet på tværs af kulturer og dermed støtte indvandrernes integration i lokalsamfundet. Kurserne foregår for 7 - 13 årige og 14 - 18 årige i fire måneder og omfatter tegning, maling, teater, musik og dans. Hele forløbet afsluttes med en udstilling af børnenes tegninger og med teater og danseforestillinger ved en minifestival for alle børnene og deres familie og venner.
IFL 98-139

Spiseklub for lokale eneforsørgere med børn i Vanløse
Tilskud til opstartsfasen.

Hyltebjerg Kirke har med en frivillig sognemedarbejder i spidsen oprettet en spiseklub som hver den sidste torsdag i måneden arrangerer fællesspisning for områdets eneforsørgere med børn. Formålet er at styrke eneforsørgere og deres børn gennem netværksarbejde, at skabe et mødested i lokalområdet for forældre og børn samt at aktivere frivillige, så de oplever at være betydningsfulde og selvstændige mennesker.
IFL 98-148

Netværkskontakten i Odense
Tilskud til synliggørelse af Netværkskontakten.

Idegrundlaget bag Netværkskontakten bygger på princippet hjælp til selvhjælp og tanken om, at individets problem bedst løses i samvær og samspil med andre. Formålet er således at virke forebyggende overfor menneskelige og sociale problemer samt at styrke det enkelte menneskes livskvalitet og sociale netværk. Dette gøres gennem igangsætning af selvhjælpsgrupper samt formidling af frivilligt, ulønnet socialt arbejde. Arbejdet i Netværkskontakten hjælper et stort antal mennesker til at erkende og udvikle egne ressourcer og til at få mening og indhold i tilværelsen.
IFL 98-149

Depressionsforeningen
Tilskud til synliggørelse af Depressionsforeningen.

Depressionsforeningen er en ny forening oprettet af en gruppe patienter og psykiatere, som alle kender til det akutte behov for hjælp. Foreningen beskæftiger sig udelukkende med oplysning og rådgivning om depression. Depression er er udbredt lidelse i befolkningen men specielt for de unge i alderen 12 - 30 år mangler der oplysning og hjælp. Selvmordshyppigheden blandt de 15 - 19 årige er tredoblet inden for den seneste år.
IFL 98-155

Torsdagsklubben - værested for unge i Tåstrup
Tilskud til opstart og indkøb af materialer til klubben.

En gruppe voksne har taget initiativ til at oprette et værested for børn og unge i Tåstrup, så disse ikke behøver at rende rundt på gaderne og kede sig. Da der ingen brugerbetaling er, forventer man et stort antal brugere af klubben. Èn gang ugentligt holder værestedet åbent med diverse tilbud og aktiviteter. Den lokale betjent er desuden inviteret til at besøge klubben for bl.a. at fortælle de unge om straffen for hærværk, grafitti o.s.v.
IFL 98-160

Cafe Safety - værested for børn og unge i Haderslev
Indkøb af materialer

En forældregruppe i Haderslev har dannet en forening i forbindelse med etablering af Cafe Safety - et værested for børn og unge i alderen 10 - 14 år. Begrundelsen for etableringen af cafeen er, at der hos disse børn/unge er et behov for et sted at tilbringe eftermiddagen, idet der udover idrætsaktiviteter ikke er andre tilbud til denne aldersgruppe. Dette anses for at være et problem da det er i den periode af livet der eksperimenteres meget. Med Cafe Safety ønsker man derfor at danner rammer for at de unge kan føle tryghed og samtidig stifte kendskab med en række sunde interesser.
IFL 98-161

Dansk kvindesamfund
Tilskud til gennemførsel af tre temadage om vold i familien.

De seneste års fokus på vold har hovedsaglig været rettet mod den vold, der foregår i offentlige rum. I ringe grad har opmærksomheden været rettet mod den vold, der foregår i familien, det private rum. Dette har bevirket at Dansk Kvindesamfund i samarbejde med Landsforeningen af kvindecentre og Socialt Udviklingscenter har taget initiativ til gennemførelse af tre temadage i henholdsvis Aarhus, Vejle og Aalborg hvor "professionelle" repræsentanter (skadestuepersonale, praktiserende læger, politi, skolelærere, personale i daginstitutioner) er inviteret.
IFL 98-165

Socialcentret Sundby Syd
Tilskud til tur for 2. gen. indvandre.

Som led i en længerevarende indsats fra kommunens side har Socialcentret Sundby Syd valgt at fjerne en gruppe unge kriminelle fra lokalmiljøet i en periode . Dette for at skabe en kontakt mellem de unge og en gruppe nyansatte ungemedarbejdere fra socialcentret. På længere sigt forventer man ved denne kontakt at skabe mere tryghed i områderne hvor de unge færdes. Områder som i længere tid har været hærget af vold og hærværk. Lignende projekter fra de nærliggende socialcentre har vist sig at være en succes.
IFL 98-167

Fodboldklubben Pioneren
Tilskud til etablering af værested for børn & unge.

Fodboldklubben Pioneren, som fungerer ved frivillig arbejdskraft, har gennem længere tid gjort en ekstra indsats for at få børn og unge til klubben. Dette er blevet en stor succes, så nu gælder det om at fastholde dem. Dette gøres ved at starte et værested for de unge. Et sted hvor de kan høre musik, spille computer, være sammen med sine kammerater og være sammen med nogle voksne som også har lyst til at være sammen med dem og som kan give dem nogle trygge rammer.
IFL 98-168

Projekt Dig & Mig
Tilskud til gennemførelse af Kriminalprævensivt projekt

Projekt Dig og Mig er et kriminalprævensivt samarabejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse. Projektet som bl.a. er sponsoreret af Justitsministeriet, Nordjyllands Amt, kommunerne og Det kriminalprævensive Råd, har til formål at opbygge et netværk sammen med skoler, fritidsforeninger, forældre ect., så man i fællesskab kan være med til at give børn og unge den fornødne handlekompetence og fælles ansvarsfølelse der skal til, for at de kan vælge et godt liv, og være med til at skabe tryghed i befolkningen.
IFL 98-170

AAB Ung i klostervang
Tilskud til indkøb af pool-bord

Etablering af klub for unge i Klostervang. Initiativet er igangsat af et samarbejde mellem frivillige i boligforeningen og unge mellem 12-18 år. Formålet er at aktivere og få kontakt til de unge, som hænger rundt omkring.
IFL 98-172

Projekt Værestedet, Strandby
Hjælp til PR-udgifter

Etablering af værested for de 11-14 årige medlemmer af FDF. Stedet vil også være et tilbud til en gruppe foreningsløse børn som i mange tilfælde kommer fra socialt belastede hjem. Formålet er at komme i kontakt med og engagere dem i foreningslivet.
IFL 98-174

Julemanden Ole Kurt Sørensen

Tilskud til jule-projekt.
Juleri på børneafdelinger på landets hospitaler.
IFL 98-178

Børnefilmklubben Oskar
Støtte til markedsføring af film-marathon.

Afvikling af film-marathon, for at få de foreningsløse fra 12-18 år til at komme væk fra gaderne og interessere sig for film.
IFL 98-187

Ungdommens Røde Kors
Tilskud til lektiehjælpsprojekt

Overalt i Danmark er frivillige med i Ungdommens Rødekors arbejde, for at gøre livet lidt beder for andre børn og unge. Som frivillig kan man være tilknyttet en af de ca. 30 lokalgrupper og derigennem være med til at gøre en forskel.
IFL 98-188


 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning