Legatmodtagere 2008

Antal modtagne ansøgninger : 287

Antal godkendte ansøgninger : 23


Svinninge Gymnastikforening
Køb af fritidssæt til frivillige instruktører i foreningen.

I foreningen er der stor fokus på at få børn og forældre til at forstå sundhed, og på den måde få forældre til at hjælpe de børn, der lider af overvægt.
De er 53 frivillige instruktører, hvoraf mange selv er børn i alderen 13 - 16 år.
08-016

Albertslund IF fodbold
Tilskud til fodboldtur til Holland.

Fodboldårgang 95  fra Albertslund IF tager til fodboldtur til Holland. 18 ud af 33 spillere er unge med anden etnisk baggrund.
Fodboldarrangementet i Holland er et særligt projekt, der har en god kriminalpræventiv effekt.
Da spillernes familier ofte ikke vil betale eller ikke har råd til sådanne ture, finansieres turen af holdkassen, derfor har de ansøgt om midler.
08-018

Foreningen FORÆLDRE OG BØRN
Tilskud til afholdelse af arrangementer for mobbede pigegrupper.

Foreningen arbejder for at forbedre forholdene for børn af enlige forsøgere, hvor der ofte er særlige problemer involveret - såsom vold, misbrug og social isolering fra andre. De arrangerer udflugter, ferielejre, fællesspisning, personlig rådgivning og lignende. Ved at mødes med pigegruppen ugentlig vil foreningen skabe trygge rammer for pigerne og hjælpe dem med at bearbejde de problemer, de møder i skolen. Dette skal gøres ved samtaler om adfærd, kreative udfoldelser, motionsformer, sund kost, etc.
08-022

PlusCamp
Tilskud til seks ugers sund og aktiv sommerlejr i skolernes sommerferie 2008.

PlusCamp arrangerer to typer af lejre: FedtNok Camp (til overvægtige børn) og CoolCamp (til alle børn) Fælles for deltagerne er at de trænger til en aktiv sommerferie væk fra familien, hvor de kan dyrke sunde vaner, skabe venskaber og komme væk fra TV og computere.
08-024

Stjernegruppen, Blå spejder
Indkøb af 2 fjeldtelte.

Stjernegruppen er et af Danmarks største spejdergrupper med 200 medlemmer og med et højt aktivitetstal. Udendørsliv og bevægelse er en afgørende del af Stjernegruppens eksistensgrundlag.
08-041

Aasiaat Kommuneat
Tilskud til kajakroning og ture til volds- og misbrugsramte børn og unge på Grønland.

Formålet med turen er at samle de unge om positive ting samt at styrke deres sunde fornuft i naturen og mindske deres vrede/frustration.
I 2005 blev der arrangeret en sommerlejr til unge, der er ramt af seksuelle overgreb og alkohol misbrug. Efterfølgende blev disse unge indsluset ind i system, hvor de blev tilbudt samtaler med socialrådgivere og foredrag ifm. kampagne mod kriminalitet, misbrug af alkohol og snifning mm.
08-051


Køge Taekwondoklub
Tilskud til weekendlejr

Nogle af de unge mennesker i klubben har potentiale til at ende på den gale side af loven, hvis de blev overladt til sig selv. Det er noget, klubben blandt andet forebygger på deres weekendlejre, hvor kammeratskab står højt på agendaen gennem fællestræning, leg, underholdning.
Klubben arbejder meget med respekt for andre mennesker uanset alder, køn og kulturelle forskelligheder, samt selvdiciplin og selvrespekt.
Der er samarbejde med politiet, der ved flere lejligheder giver indlæg om brugen af selvforsvar og respekt.
08-071


Alderlyst Gymnastikforening
Frikontingent til tosprogede og socialt belastede børn.

I et samarbejde med den lokale SFO arbejder de på at få de tosprogede børn og socialt belastede børn med ind i foreningslivet. På landsplan er tre ud af fire børn med i en forening i fritiden. I deres område (omkring Nordre skole) er det kun hvert andet barn. Derfor er der indgået et samarbejde, der skal få flere børn interesseret i foreningslivet.
08-086


Mødrehjælpen
Tilskud til afholdelse af børnefødselsdage.

Konceptet er kopieret fra Mødrehjælpens Lokalforening i Århus. "Den rullende kagemand" er et tilbud til socialt og økonomisk trængte familier.
Det er en hjælp til at afholde børnefødselsdage. På den måde sikres børn i disse familier gaver, kage og en god fest sammen med kammeraterne. Familierne kan ansøge om hjælpen ved udfyldelsen af ansøgning, hvorefter deres økonomi og sociale forhold vurderes af Mødrehjælpen.
Hjælpen består af en fødselsdagspakke, som kan indeholde: mad, pynt, gave etc. Hvis der er behov for det, hjælper frivillige hænder med det praktiske, borddækning, børneleg og oprydning.
08-089

Pigeklubben i Ikast
Tilskud til afholdelse af aktiviteter for brugerne.

Pigeklubben er en forening, der afholder klubaftener for piger med anden etnisk baggrund. Den har eksisteret siden 2002 og har gennem årene udviklet sig fra at være lektiecafe til at tilbyde en række aktiviteter såsom: biografture, bowlingture, madaftener, to årlige udflugter og så videre. Der afholdes også besøgsaftener, hvor bl.a. sundhedsplejersker og voksne indvandrere kommer og fortæller om deres vej til uddannelse mv. Pigerne kan også søge om hjælp til at skrive ansøgninger.
08-104

Jammerbugt Ungdomsskole
Tilskud til aktiviteter til de stille piger.

I Jammerbugt Kommune er der et stort behov for at rette fokus mod de stille piger. På alle skoler findes piger, der føler sig ensomme og udenfor det sociale netværk. Disse piger har brug for ekstra opmærksomhed for ikke at udvikle et negativt forløb, der kan munde ud i selvdestruktive eller udadreagerende handlinger.
Oprettelse af 2 pigegrupper med trygge rammer, der giver gode betingelser for vækst og udvikling med fokus på at øge den stille piges selvværd og skabe et socialt netværk. Det overordnede formål med grupperne er forebyggelse. På sigt kan erfaringer og metoder fra arbejdet med pigerne integreres og implementeres i det øvrige forebyggelsesarbejde i kommunen.
Målgruppen er piger i alderen 13-17 år.
08-117


Gladsaxe bokseklub
Afholdelse af træningslejr.

Klubben har fået fremgang den seneste tid. Årsagen til denne fremgang er, at klubbens frivillige har været ude i nærmiljøet og fange nogle af de unge, som flakker rundt og ikke har noget at tage sig til. Der er nu etableret et godt hold unge talenter.
De bruger en del tid på at lære de unge at kontrollere deres temperament og have kontrol over sig selv. Der er i særdeleshed fokus på at bruge kroppen til motion samt at spise en sund kost.
08-121

SAVN
Børn af indsatte til Sommerland Sjælland ifm. sommerlejr.

Foreningens formål:
- tilbyde støtte og vejledning til pårørende af indsatte
- forbedre vilkårene for børn og pårørende af indsatte
- opbygge et netværk, som kan påvirke de beslutningstagere og myndigheder som har med fængselsvæsnet at gøre
- samarbejde med andre foreninger, institutioner og personer om emnet
SAVN ønsker at medvirke til at bryde en ond spiral og bekæmpe den sociale arv. Ifølge Danmarks Statistik, afsoner ca. 4200 personer i øjeblikket en fængselsdom dagligt. Ca. 45.000 personer i Danmark er enten barn eller på anden måde pårørende til en indsat.
08-124 

Café kig ind
Indkøb af musikinstrumenter til øvelokale.

Klubben "Hi Dreams" er for unge mellem 13-18 år i Lejerbo afdelingen i Maglehøj, Frederiksværk. Klubben er en del af integrations-projektet "Et trygt Maglehøj", hvis formål er at stoppe den begyndende kriminalitet og bandeorganisering i området.
I klubben kommer mange unge med forskellig etnisk baggrund. Der er blandt de unge flere, som har stor interesse for musik. De mangler diverse instrumenter og lydudstyr for at kunne give de unge nogle brugbare faciliteter.
08-131 

Det kristne børne- og ungdomscenter
Tilskud til indkøb af diverse materialer.

Det kristne børne- og ungdomscenter er et lille værested for børn og unge. Stor andel af unge med anden etnisk baggrund.
Formålet er at få dem til at arbejde, holde aftaler og træffe de rette beslutninger om deres liv.
Børne- og ungdomscenteret ønsker at motivere de unge til at tage et ansvar for deres liv. Der er både unge med og uden dansk baggrund tilknyttet projektet.
08-143

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
Tilskud til køb møbler.

Bofællesskabet Rosenly er forebyggende i forhold til anbringelse af børn, der kommer fra etniske familier, hvor mødrene er voldsramte, og som derfor ikke magter at bo i egen bolig. Kvinderne kommer enten direkte fra boliger, hvor familien ikke trives, eller fra endt krisecenterophold.
Bofællesskabet fungerer derfor også som en slags øvelsebane, hvor integration og styrkelse af rollen som eneforsørger er i fokus, således at familien kan ende med at blive en selvstændig og velfungerende familie.
08-206

POX, Kirken i kulturcentret
Tilskud til lejre og fester.

Klubben POX er et tilbud for unge mellem 12-25 år på Nørrebro, hvor integration, forståelse og accept for hinanden, samt leg, hygge og sjov er i højsædet.
Man arrangerer løbende temaaftener, fester og lejre for de unge, hvortil der søges om støtte til afholdelse af disse.
08-235

IOGT A-klubben
Julegaver til børnene

December måned er ofte en trist måned for børn af misbrugere, da de ikke oplever samme stemning og hygge som andre grundet deres forældres misbrug. Derfor har IOGT søgt om midler til at lave noget særligt for børnene.
08-236

Müzeyyen Boztoprak
Tilskud til køb af boksepuder og handsker til træning.

Lars Krusaa, landstræner i kickboksning, tager rundt og arbejder med udsatte børn og unge i forskellige klubber, for gennem kickbokstræning, nærvær og personlig engagement at give børn og unge selvtillid, selvkontrol og selvdisciplin. Træningen giver samtidig også de unge en mulighed for at komme af med de aggresioner, de normalt ville bruge til at slås med andre.
De børn og unge, som projektet henvender sig til, er udsatte og ofte kriminalitetstruede. Mange af dem kender ikke til reglerne for socialt samvær med jævnaldrende, og de bruger derfor vold, stoffer o.lign. i hverdagen for at hævde sig over for kammeraterne og opnå respekt - en respekt, de ikke får i skolen eller ofte heller ikke i hjemmet.
Filosofien bag kickbokstræningen er, at sporten ikke må anvendes udenfor træningssalen. Hvis en af de unge misbruger dette, er man smidt ud af kickboksningsgruppen. Der bliver lagt meget vægt på respekt, 100% ydelse og nærvær i træningen. Lars Krusaa er for mange af de børn og unge, der har benyttet sig af tilbuddet, blevet en reserve far/storebror, i og med at han med personlige samtaler og et løfte om at hans telefon altid er åben for de unge, viser, at gensidig respekt er vejen frem.
08-246

Helle Coboldt Koefoed
Tilskud til teaterprojekt med børn af blandet herkomst i Ny Middelfart.

Formålet med projektet er at fremme venskaber mellem børn på tværs af etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder. Det forventede publikum er borgere fra Ny Middelfart Kommune, og det er derfor projektets håb at bibringe forståelse for flygtninges særlige situation. Man vil på den måde forsøge at støtte integrationen af disse børn i lokalsamfundet.
08-249

Villa Ville Kulla
Julegaver til børnene.

Villa Ville Kulla er en døgninstitution for anbragte børn i alderen 0-13 år.
Personalet vil prøve at give børnene en så normal hverdag som muligt, hvilket sker ved frivilligt arbejde uden for arbejdstiden, hvor de tager børnene med hjem privat i fx. ferier, eller arrangerer udflugter, fx. en cykeltur.
08-278

Beboerhuset - Sundparkhallen
Fritidsaktiviteter til børn og unge i belastet område

Der ansøges om støtte til projekt, der tilbyder forskellige fritidsaktiviter til børn og unge i et social belastet boligområde i Horsens.Ved at holde børn og unge i gang i deres fritid, forventer man at holde dem væk fra gaden og dermed kriminalitet, og samtidig give dem nogle gode oplevelser og afbræk i hverdagen. Børnene skal ikke betale for at deltage i de tilbudte fritidsaktiviteter, da det netop er betalingen, der ofte holder de unge væk fra aktiviteterne, da deres forældre ikke har råd til at betale for det. Aktiviteterne skal børnene selv bestemme ud fra udvalgte muligheder, som foreningen bestemmer. På den måde vil aktiviteterne være efter børnenes interesser.
08-281

DUI Troldhede
Netcafé hos DUI Troldhede

Netcaféen skal være et nyt tilbud til de mange børn og unge, der bor i yderområderne omkring Troldhede. Aktivitetsmulighederne er ikke mange, hvilket også er gældende for transportmulighederne ind til de større byer, og man vil derfor give et tilbud, der kan vække interesse blandt børn og unge.
Under caféens åbningstider vil der sidde en frivillige voksen og holde øje med de børn og unge, der benytter computerne.
08-286

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning