Legatmodtagere 2000

Antal modtagne ansøgninger: 127

Antal godkendte ansøgninger: 23

 

Toros sport '95 

Støtte til gennemførelse af et indendørs sportsarrangement for danskere og 2. generations indvandre
Formålet med projektet er at samle unge danskere og 2. generations indvandre og og derved bringe kulturene tættere sammen.
IFL 00-002

Sund By Butikken 
Etablering af et streetmiljø med 7 ramper.

Målet er at etablere et street miljø men en skate/rulleskøjtebane med henblik på at samle en større gruppe børn og unge med interesse for skate/rulleskøjteløb, for herigennem at undgå at de opholder sig på gaden.
IFL 00-011 

Kriminalforsogen Statsfængslet i Vridsløselille 

Hjælp til alternativ behandling af de narkomaner som er indsat i Vridsløselille Statsfængsel.
Gennem fællesaktiviteter at kunne genopbygge forståelsen af social adfærd, samarbejde og almindelig daglig livsførelse.
IFL 00-017

Beboerforeningen Lundtoftegade v. Henny Jensen 

Etablering af værested for større gruppe unge af dansk og anden herkomst med tidligere bandelignende adfærd.
Projektet er direkte relateret til Natteravnene i Lundtoftegade, hvor klubinitiativet var et væsentligt tema på et velbesøgt borgermøde - hvor både Natteravne-interesserede og nogle af områdets unge stillede op til at samarbejde.
IFL 00-019 

Ringkøbing Skole 

Hjælp til indkøb af diverse former for aktiviteter til brug i fritkvartererne - f,eks. Fodboldborde
At stoppe den udbredte mobning som de unge mener skyldes kedsomhed.
IFL 00-020

Fritidsklubben Kværnen 
Økonomisk støtte til indkøb af 2 playstations til fritidsklubben

Målet er at give de unge mange forskellige aktiviteter i klubben, så de kan more sig med noget fornuftigt.
IFL 00-023 

Ungdomsklub i Værløse 
Hjælp til opstart af en klub.

Det primære formål er via Australsk Fodbold, at få fat på de mange unge som efterhånden hænger rundt i Værløse og ikke har noget at tage sig til. Klubben er drevet af frivillige kræfter og midler. Man forventer at knapt så mange børn og unge hænger på gadehjørnerne, hvilket ses fører til meningsløs kriminalitet på grund af kedsomhed. Mange af de unge, som hænger på gadehjørnerne nu, er foreningløse.
IFL 00-031

Værestedet 
Gennemførelse Projektet "Tværfagligt".

Formålet er at tage sig af de socialt dårligt stillede i byen. Man vil give denne gruppe af borgere muligheden for, i fællesskab eller enkeltvis, at udarbejde en løsningsmodel til at komme videre i tilværelsen. Der er ca. 60 personer (familier, enlige og par) som besøger værestedet hver uge, som får muligheden for at skabe et netværk samt at give dem sundt indhold i tilværelsen.
IFL 00-034 

Rydså Ungdomsskole 
Projektstøtte.

3 studerende fra Odense Socialpædagogisk Seminarium ønsker at lave speciale om specialklasseelever fra 8 - 10. klasse's fritidsliv. De ønsker at forske i, hvorfor så mange af de unge intet fritidsliv har og hvorfor deres venskaber er begrænsede. Specialet er et led i deres uddannelse som afsluttes om et halvt år. De ønsker at træne elverne i at kunne klare sig selv i hverdagen og derved starte en positiv udvikling, hvor et stabilt fritidsliv kan være en stabil faktor i deres fremtidige liv.
IFL 00-035

SSP-Assens 
Projektstøtte.

En projektgruppe på 6 unge (team ung i Assens) har fået mulighed for, at stå for en diskoteksaften på det lokale diskotek. Temaet for aftenen vil være, at man godt kan gå i byen og more sig uden at slås og lave ballade. Man forventer at de 6 unge som er i projektet, vil blive styrket og få en sejr og at de vil ændre syn på det at gå i byen, da de selv er kendt for at udøve vold.
IFL 00-054 

Lejerbo - Afd. 158 
Hjælp til etablering af en computercafe for børn og unge.

Grunden hertil er at der kun er to fritidstilbud til de unge, og der derved er en stor del som driver rundt i området og laver smårapserier og hærværk og chikanerer såvel andre børn som voksne beboere. Ca. 36% af børnene kommer fra familier med kun een forsørger og generelt må mange familier i området betegnes som ressourcesvage. Frivillige forældre vil bemande computerrummet på skift. Disse vil kunne råde og vejlede børnene i brugen af computeren såvel som - og det er måske det vigtigeste - at give de unge den opmærksomhed og voksenkontakt, som de så åbenlyst mangler.
IFL 00-064

Future Kulture 
Økonomisk støtte til gennemførelse af Unity Cup - fodboldturnering.

Turneringen har været gennemført siden 1998 med deltagere af unge, med bred etnisk baggrund, fra diverse distrikter i København. Ud over at man holder disse unge beskæftiget på en sund og positiv måde er deres formål også at skabe en ikke-voldelig atmosfærde mellem børn og unge, skabe samvær mellem danske og etniske grupper såvel som etniske grupper imellem, samt at få de unge til selv at skabe nye organisationer.
IFL 00-066   

Torsted Skolen 
Økonomisk støtte til ind indkøb af en skurvogn.

Gruppen som består af 12 - 14 unge mennesker fra Horsens, er helt almindelige unge borgere som blot keder sig. Generelt for gruppen er dog at de enten har problemer på hjemmefronten eller i skolen. Man ønsker at give gruppen den opmærksomhed og støtte fra voksne som de ikke får andre steder fra, og dermed være på forkant med en evt. risikofyldt situation.
IFL 00-072

Værestedet GadeMix
Projektstøtte.

Værestedet GadeMix ønsker at satse på opbygning af en kontakt til de unge i sommerferie perioden. Formålet med værestedet er at nå den gruppe af børn og unge foreningsløse i Syd-Vest kvarteret i Kolding.
IFL 00-077  

Ungdomsforeninger

Indkøb af diverse former for materialer til brug i de to foreninger "Det er os' for dig" og "Det er os for os".
Man arbejder på at få ungerne væk fra gadehjørnerne og den lokale grill da dette hurtigt kan give ballade og føre til hærværk.
IFL 00-078

Livslinien 
Projektstøtte

Man forventer at kunne bibeholde Livslinien som et tilbud til de unge mennesker som går med selvmordstanker. De har udarbejdet en 5 års plan, som forhåbentligt vil betyde at LivsLiniens telefonrådgivning i år 2005 vil være bemandet med 2 - 3 frivillige i alle døgnets timer hele året rundt.
IFL 00-086 

Club Clean 
Hjælp til produktion af PR-materiale.

Målet er at kendskabet til ClubClean vil blive større. Ved et større kendskab til Club Clean, vil der komme flere brugere og jo flere de har igennem møllen, jo flere clean narkomaner kommer der ud i den anden ende.
IFL 00-088

Teenklubben Svanevej v/ Tina Kjeldal 
Etablering af et værested for unge i 7 - 9 klasse på Ydre Nørrebro.

De unge benytter ikke områdets fritidstilbud og afprøver disse uden at fastholde et tilknytningsforhold. Dette er ikke en konstruktiv livsstil og deres manglende tilknytning er med til at understrege de vanskeligheder mange af de unge har. Man ser derfor vigtigheden i at de unge får mulighed for at knytte en kontakt til nogle voksne, som kan være katalysatorer for en sådanne tilknytning.Ideen bag projektet er at skabe et miljø med de unge, som kan danne ramme for aktiviteter med udgangspunkt i de unges hverdag.
IFL 00-091 

SSP-styregruppen i Faaborg Kommune 
Projektstøtte.

SSP-styregruppen i Faaborg Kommune har truffet en principbeslutning vedrørende målsætningen for forebyggende arbejde i og omkring emnet Alkohol. Arbejdet vil foregå i skoleårene 2000 - 2002. I arbejde, som Skolerne (8 stk), Politiet, Ungsomsskolerne, Idrætsforeningerne og den lokale SSP-konsulent samarbejder om, skal der bla. stilles en campingvogn op i skolernes skolegårde (ombygget til formålet). Campigvognen, som vil være bemandet, skal indeholde alt fra avisartikeler til video omkring alkohol. Det skal være muligt for de unge uden for skoletid at kunne opsøge konsulenten / misbrugskonsulenten for yderligere oplysninger / samtaler. Formålet med kampagnen er at udskyde alkoholdebuten for alle unge i Faaborg Kommune. Det forventede resultat er bl.a. at nedsætte alkoholforbruget for unge under 15 år i kommunen.
IFL 00-097   

Den Gule Flyver 
Økonomisk støtte til videreførelse af projektet "Den gule Flyver".

Projektet er et socialpædagogosk projekt som fungerer som en selvejende institution. Projektets formål er at tilbyde de unge, som ikke kan rummes i den alm. folkeskole, rammer og tilbud med tryghed, struktur og undervisning. Med fokus på den enkeltes ressourcer og gennem et dybt differentieret behandlings- og undervisningstilbud, arbejder de sammen med den unge på, den enkelte unges livsprojekt - lære at navigere i stormvejr og blive pilot i eget liv.
IFL 00-107  

Willestrup Spillene 

Økonomisk støtte til genemførelse af egnsspil med arbejdstitlen Kællingens Høj.
Der er til hvert spil tilknyttet op imod 150 personer på- og bag scenen. Heraf er mange børn og unge mennesker. I mange tilfælde fortæller forældrene om, hvordan deres børn har udviklet sig socialt, efter at de er kommet ind i Willestrup Spillene, hvordan de har lært at tage hensyn til andre, at tage medansvar og at opleve sig som en vigtig del af en helhed.
IFL 00-115

Esbjerg Erhvervscenter 
Økonomisk støtte til gennemførelse af kampagne mod butikstyveri.

Det primære formål med kampagnen er via dialog om emnet at skabe en holdningsmæssig ændring blandt unge og voksne overfor begrebet butikstyveri. Målgruppen er alle Esbjergs 6. og 7. Klasser . Den sekundære målgruppe er elever i ældre klassetrin i folkeskolen, forældre og andre voksne.
IFL 00-120  

Nabo-Østerbro 
Indkøb af diverse inventar, ordbøger, atlas, leksikon, tavler o.lig.

Målet er at støtte og hjælpe, de både danske og udenlandske børn som af en eller anden årsag, har behov for hjælp til lektiehjælp. Samtidig får de unge brugere også den voksenkontakt som mange ikke får til daglig.
IFL 00-124  

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning