Legatmodtagere 2002

Antal modtagne ansøgninger: 237

Antal godkendte ansøgninger: 28

 

Azusa, Ungdomsklub København NV.
Etablering af en "tøzeklub" for piger fra andre kulturer.

Målet er at få piger med forskellige baggrund til at blive venner, og at få piger med anden etnisk baggrund end dansk, til at blive bedre integreret i det danske samfund.
Checkoverrækkelse vil finde sted d. 2. september 2002.
IFL 01-006

Københavns Hockeyklub 
Indkøb af hockeyudstyr.

Man forventer at kunne skabe og fastholde et fællesskab for socialt belastede danske og udenlandske børn under trygge rammer gennem sporten.
IFL 01-007

Tuse Næs Mini Racing Club 
Indkøb af fjernstyrede biler og reservedele.

En gruppe forældre startede en anderledes klub, end det der allerede eksisterende, for at få fat i de unge der normalt ikke går i klubber. Valget faldt på fjernstyrede biler.
IFL 02-015  

Integrationsudvalget DGS 
Tilskud til debataften om Integration / Assimilation.

Formålet med debataftenen er at få debateret emnet om integration på Københavnske gymnasier.
IFL 02-026 

SSP København / Københavns Brandvæsen.
Indretning af klub-lokale i gammel bunker ved Nyboder Skole.

Formålet er, på langt sigt, at motivere de unge til at komme i uddannelse og job, samt at finde ud af hvad de vil og hvad de er gode til.
IFL 02-030 

Nobil-huset 
Støtte til opførelse af lejrplads. Indkøb af telt og træklatrings-udstyr.

Give de unge en mulighed for at opleve at færdes i og med naturen. Et sted hvor de kan få brugt deres energi og samtidig få en dialog, som de ofte mangler.
IFL 02-038

Offerrådgivningen i Odense.
Støtte til trykning af info-materiale.

Formålet er at gøre de unge opmærksomme på, at der er gratis rådgivning og hjælp at hente - hele døgnet - hvis de skulle blive offer for en forbrydelse/ulykke.
IFL 02-074

Rehabiliterings Centret Betesda.

Tilskud til afholdelse af særlig ungdomslejr for teenagere der kommer fra socialt belastede hjem.
Formålet er at give de unge en spændende og oplevelsesrig uge i et andet og mere stabilt miljø end det daglige. At give dem ballast til når de vender tilbage til vante omgivelser.
IFL 02-078 

Toros Sport 95
Støtte til afholdelse af udendørs fodbold-turnering for lilleput rækken.

Det primære mål er at få unge mennesker til at bruge tiden i en forening i stedet for på ballade og kriminalitet. Toros Sport er en forening med aktiviteter for unge - især med anden etnisk baggrund end dansk.
IFL 02-084

Future Kulture

Støtte til afholdelse af Street Games arrangement i Høje Tåstrup, Brøndby Strand, Ishøj og på Vesterbro.
Idéen er at tilbyde børn og unge en aktivitet i sommerperioden, hvor mange klubber og fritidscentre holder lukket. Future Kulture ønsker med disse aktiviteter at kunne holde de unge væk fra vold og kriminalitet. Future Kulture er en NGO, hvor arrangørerne arbejder frivilligt.
IFL 02-085 

Århus Musikskole

Tilskud til forberedelse og opførelse af en Cirkus-forestilling med børn og unge.
CirQunik er et ligeværdigt møde og udveksling mellem forskellige kulturer og sociale grupperinger i samfundet. Gennem eksperimenter og kreativitet, former 36 børn mellem 10 og 13 i tæt samarbejde med voksne et nyt tværæstetisk og multikul-turelt kunstudtryk.
IFL 02-095

Den Gule Flyver

Indkøb af digital-kamera til projekt, hvor de unge fortæller om sig selv.
Den Gule Flyvers formål er at tilbyde de unge, som ikke kan rummes i den almindelige Folkeskole, rammer og tilbud med tryghed, struktur og undervisning. Med fokus på den enkelte unges ressourcer og gennem et dybt differentieret behandlings- og unddannelsestilbud, arbejder Den Gule Flyver sammen med den unge på dennes livsprojekt.
IFL 02-131 

Børne- og Juniorspiren
Indkøb af nye ting til klubben, bl.a. hockeystave og fodboldmål.

Formålet er at give børnene en mulighed for at mødes med andre børn fra området, og i trygge rammer tale om stort og småt i tilværelsen, lave noget kreativt og få en forfriskning. Gennem sang, samtale, tegne/malebræt, nærhed og åbenhed gøre det legalt for børnene at spørge om ting, der optager dem i hverdagen.
IFL 02-134

A-klubben Aalborg
Støtte til afholdelse af børnefest.

Børnefesten afholdes for at give børn i misburgsramte familier en god og positive oplevelse. Dette er børnenes dag fuldt ud.
IFL 02-136 

HK 89 Båndbyerne

Støtte til anderledes håndboldsstævne med andre kreative aktiviteter.
HK 89 har til formål at fremme den sociale, kulturelle, humanitære & idrætslige velfærd. Ved sammenblanding af det sportslige og kulturelle med andre tværfaglige aktiviteter, vil man give skole-børn en god skolestart med grin, leg og spil og lære hinanden at kende.
IFL 02-137 

Kælderklubben, Østerbro
Maling og indretning af klubben.

Formålet med klubben er at give børn og unge et værested, som alternativ til at stå og "hænge" på gadehjørnerne. Initiativtagerne er en gruppe fire frivillige forældre på opfordring af ungerne.
IFL 02-143

Værestedet Baggrunden
Støtte til aktiviteter med børnene i Baggrunden.

"Baggrunden" er et fristed for børn, der er eller har været anbragt udenfor hjemmet. Formålet med fristedet er at give børnene et forum, hvor de kan dele deres følelser og erfaringer med andre i samme situation. Det er et sted hvor børnene kan dele sorger og glæder - men der er ikke tale om et behandlingssted.
IFL 02-150  

Nordjyllands Inline Motionister (NIM)
Indkøb af hoppepuder til arrangement for dem på små hjul.

NIM er en lille forening på ca. 80 medlemmer fra 15 år og opefter, der dyrker rulleskøjteløb som motionsform. Der er kommet et meget positivt behov op, som er at antallet af unge rulleskøjteløbere er stigende, og de ældre NIM-medlemmer har fået god kontakt til dem. De unge kommer "fra gaden", er ikke integreret i andre foreninger og er derfor foreningsløse.
IFL 02-154

Isbryderen
Indkøb af skøjter, hockeystave og hockeybolde.

Isbryderen er for unge der på en eller anden måde er røget ud af det almindelige skolesystem. Man tager udgangspunkt i noget af det , de unge er gode til i deres liv. Idræt er en socialiseringsfaktor som næppe overgåes af mange andre aktiviteter. Isbryderens overordnet formål er at få fat i de unge hurtigst muligt, og derved øge chancen for, at de får en vellykket udslusning til det "normale" liv.
IFL 02-156

Udby Skole
Tilskud til uddannelse af ung til ung eksperter.

Et tidligere projekt for at komme kriminalitet og mobning til livs, indførte man ung til ung "eksperter" blandt skolebørnene, som har været elevernes kontakt, i stedet for at gå direkte til en voksen. Projektet var en succes, men nu er det tid til at uddanne nye ung til ung "eksperter".I gennem projektet, som var i samarbejde med 2 dygtige politifolk, resulterede det i en reduktion af kriminalitet i byen og en bedre trivsel blandt børnene på skolen.
IFL 02-171

"Den Grønne Ring"
Tilskud til arbejde med misbrugernes børn.

Landsforeningen Den Grønne Ring er en misbrugsbekæmpende forening, der består udelukkende af frivillige, ulønnede personer, uden politiske, religiøse eller kommercielle interesser. Foreninge søger støtte til deres arbejde med bl.a at give tidligere alkoholikere en mulighed for at genoprette kontakten til deres børn. Foreningens formål er at hjælpe og fastholde alkoholmisbrugere og deres pårørende i behandling.
IFL 02-189 

Sydgårdens Venner

Hjælp til leje af hytte og forplejning i forbindelse med Børne- og ungegruppens hyttetur.
Målgruppen er børn og unge, der kommer fra misbrugs-hjem. Formålet er at få kontakt til børn og unge der kommer fra misbrugsfamilier og hjælpe dem til at knytte sociale relationer, støtte hinanden når livet gør ondt. Lære målgruppen igen at stole på voksne og være med til at give dem troen på sig selv - selvværd - tilbage.
IFL 02-191

Fædregruppen, Indre Nørrebro

Støtte til at frivillighedspleje, kompetenceudvikling, hvervning og synliggørelse.
Fædregruppen Indre Nørrebro er et projekt, der tager sit primære sigte på at give drengene i alderen 9-17 år en god voksenkontakt. Deres formål er dobbelrettet. For det første skal den hjælpe udsatte unge og forhindre kriminel adfærd. For det andet er det et formål at påvirke forældregenerationen til at tage et større ansvar for de unge og gøre det inden for demokratiets spilleregler.
Fædregruppen har et netværk bestående af 320 etniske minioritetsfamilier i området. De har et kontaktnetværk bestående af mindste 150 unge fra området. IFL 02-193

Ungdomsklubben Mormors Kolonihavehus

Tilskud til at etablere "Mormors Kolonihavehus". Indkøb af diverse inventar.
Projektet henvender sig til foreningsløse unge i lokalområdet. Projektet startede som et mobil værksted, hvor man tog ud på grønne områder hvor størstedelen af de unge var foreningsløse. Her lavede man forskellige aktiviteter med de unge, og man fandt hurtigt ud af det store behov. Derfor vil man nu lave et mere stationært værested for de unge.
IFL 02-222 

U-TURN, børne- og teenageklub

Tilskud til etablering af børne- og ungdomssklub. indkøb af spil og musikanlæg.
Smyrna Skate og Klatrecenter i Herning lukkede pr. 31.12.02 som følge af Herning Kommunes besparelser. En gruppe af private initiativtagere der har fået lov til at overtage lokalerne efter Smyrna til etablering af ny børne- og teenageklub og søger fonden om støtte.Udover at forsat tilbyde de mere end 300 medlemmer af Smyrna et sted at stå på skateboard og rulleskøjter, vil klubben også imødekomme en bredere gruppe af børn og unge, og vil derfor lave flere aktivitetstilbud.
IFL 02-228

Studerende på Gedved Seminarium
Tilskud til etablering af hjemmeside med chatrum.

Projektet er et led i 6 pædagogstuderendes uddannelse hvor de skal udvide pædagogens virkefelt. Deres ide er at skabe et socialt netværk mellem børn og unge, der bor hos en plejefamilie eller på døgninstitution. Tanken er at børnene med deres baggrund og livserfaring kan få kontakt til andre ligestillede og drøfte f.eks fælles problemstillinger og oplevelser.
IFL 02-236

 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning