Legatmodtagere 2009

Antal modtagne ansøgninger: 270
Antal godkendte ansøgninger: 20

 

KATSJ

Lejre og fester hos KATSJ
KATSJ arbejder mod at fremme integration, kreativitet og fællesskab børnene imellem. Til fester og lejre oplever man ekstra mange besøgende fra lokalområdet, og disse arrangementer er med til at give børnene nogle spændende oplevelser sammen.
09-007

Maria Bjerre Nielsen

Ungdommens Røde Kors sommerlejr
Målet med lejren er at give de unge en uge på deres præmisser. De får en uge væk fra hverdagens problemer og oplever positiv voksenkontakt, i form af ca. 35 frivillige hjælpere, hvilket ofte mangler i de unges hverdag.
Lejrens målgruppe er udsatte børn og unge, primært socialt belastede unge i alderen 14-18 år. Alle børn er indstillet til lejren af enten socialrådgivere, sundhedsplejersker eller andet fagligt personale, der kender til den unges situation.
09-015

Bispehavens sommerlejrgruppe

Støtte til sommerlejr for socialt dårligt stillede børn
En forældregruppe i et boligområde ved Århus arrangerer sommerlejr for socialt dårligt stillede børn i boligområdet. Sommerlejren vil blive holdt for 40-50 børn i alderen 5-12 år, der både er af dansk og etnisk oprindelse.
Lejren skal give børnene et afbræk i hverdagen, positive oplevelser i naturen og styrke deres samvær med andre børn.
09-048

SISU Basketball

Efterårscamp for Røde Kors centre
Der afholdes en efterårscamp for børn i de tre Røde Kors Centre Sandholm, Kongelunden og Avnstrup. Arrangør bag arrangementet er SISU Basketball.
Campen er et tilbud for flygtningebørn i alderen 10-16 år.
09-050

Krisecenter Odense

Disney on Ice
Der ansøges om støtte til billetter til forestillingen "Disney on Ice", hvor voldsramte kvinder og børn, der til daglig bor på Krisecentret i Odense, skal ind og overvære forestillingen.
09-065

Trivselhuset

Bispehavens MGP 2009
Ansøger afholder MGP hvert år i Bispehaven i Århus for områdets børn og unge.  Det MGP, der bliver holdt, har til formål at samle beboerne og give børnene en aktivitet i deres fritid. Til MGP'et deltager børn og unge mellem 6-17 år, der alle får en god oplevelse sammen med beboerne i Bispehaven.
Der øves over hele sommeren, og en vinder bliver kåret af et dommerpanel på afslutningsaftenen.
09-088

Jonna Møllemand

Ferieprojekt for vanskeligt stillede familier
Man vil give børnene og deres familier oplevelser sammen i sommerperioden, så de også oplever at lave "sjove" ting med deres familie i ferien. Der vil være forskellige tilbud afpasset den enkelte families behov og ressourcer.
09-090

Støtteforeningen Knallerten

Fripladser til Tommerup Motocross- og Speedwayklub for unge
Foreningen "Knallerten" søger om støtte til 10 fripladser i Tommerup Motocross- og Speedwayklub, sociale aktiviteter, samt indkøb af maskiner og materiel til brug for de unges aktiviteter i klubbens regi.
Foreningen "Knallerten" er en frivillig organisation, der prøver at give unge en fornuftig fritidsaktivitet, og som arbejder mod at fremme det sociale netværk blandt børn og unge og deres forældre.
09-099

KATSJ

"Her må man godt tale med mad i munden"
KATSJ vil etablere et morgenmads- og frokosttilbud for 100 udsatte børn. Man vil starte en morgenmadsklub for børnene og samtidig prøve at oparbejde et tillidsforhold mellem børn, der kommer fra social belastede hjem, og voksne. Morgenmadsklubben skal sikre, at børnene går i skole hver morgen og har spist morgenmad, og de får desuden også mulighed for selv at smøre madpakke til deres frokost, sådan at man sikrer, at børnene får et sundt måltid to gange om dagen.
09-125

Ungdomscaféen K

Lektiecafé hos Café K
Der ansøges om støtte til etablering af lektiecafé hos Café K. Caféen giver unge i alderen 13-19 år mulighed for at mødes og have et holdepunkt og få kontakt med voksne. De unge betegner sig selv som "alternative" unge og passer ikke ind i de kommercielle tilbud, der findes for deres alder.
Lektiecaféen er ment som et tilbud til de brugere af caféen, der i dag efterspørger hjælp til lektier og skolearbejde. Flere af de unge har ingen andre steder at søge hjælp til lektier.
09-148

Ungdommens Røde Kors

Netværket for Studerende Fanger
Projektet har til formål at give mulighed for sparring og motivering til indsatte unge studerende i alderen 19-35 år, der i forvejen viser motivation og vilje til at komme igennem en uddannelse. Projektet er startet op, efter det har vist sig, at mange unge indsatte har lyst og mod på at tage en videregående uddannelse, mens de afsoner en straf, men ikke har mulighed for støtte og sparring, da fænglserne kun tilbyder 9. klasse og HF-eksamen. Netværket har derfor samlet ca. 45 frivillige studerende, der hjæper de indsatte til at fokusere og tage en videregående uddannelse.
09-171

Henrik Jensen

Kajak og windsurfing i Sundby Havn for børn og unge
Sundby er en lille by på Mors, der i mange år kun har fokuseret på fodbold som fritidsaktivitet for områdets børn og unge. På grund af dette har mange valgt at tage til andre byer for at dyrke andre interesser, og det ønsker man at ændre nu ved at tilbyde windsurfing og kajakroning i Sundby Havn. Man håber på den måde at kunne forbedre sammenholdet og tilknytningen til lokalsamfundet.
09-196

KFUM-spejderne i Herning

Letvægtstelt til spejdergruppe
Gruppen har oplevet stor fremgang blandt børn og unge i alderen 6-16 år, og man har derfor behov for at få nogle telte, som de yngste spejdere også kan bære og sætte op.
09-200

Det kristne børne- og ungdomscenter

Tilbehør til værkstedsarbejde
På centeret arbejder man for børn og unge, der kommer fra belastede og udsatte familier. Man ønsker at kunne tilbyde børnene at lave forskelligt træarbejde.
09-202

Værestedet Café Møllen

Støtte til Café Møllen
Café Møllen er et værested for børn/unge fra 10 år. Stedet har åben hver eftermiddag samt to aftener. Caféen har især fokus på børn/unge, der af sociale eller økonomiske årsager ikke benytter andre fritidsaktiviteter. Lokalområdet har mange belastede familier, og man har oplevet et stigning af medlemsantallet af både børn fra lokalområdet, samt omkringliggende landsbyer. Stedet bliver drevet af 14 voksne frivillige, der forsøger at give børnene et struktureret fællesskab.
09-220

Foreningen Nordhøjs venner

Bærbare computere og Nintendo Wii til miniinstutionen Nordhøj
Miniinstitutionen Nordhøj er et børnehjem for udsatte børn og unge. Der ansøges om støtte til køb af tre bærbare computere og en Nintendo Wii, der skal bruges af Miniinstitutionens mindste børn. De skal bruges til skolebrug og underholdning.
09-237

Doris Madsen

Redskaber til spejdergruppe
Spejdergruppen har brug for støtte til køb af patruljekasser, oversejl til telte, plæneklipper, kløvehamre samt petroleumslamper til spejdergruppe.
09-240

Hans Søgaard

BROEN - aktivering for udsatte børn og unge
Foreningen arbejder for at få udsatte unge i aktivitet i deres fritid, så de oplever et afbræk fra en hverdag med alkoholiserede forældre, fattigdom og omsorgssvigt. Foreningen har arbejdet for de udsatte børn siden oktober 2002 med stor succes. Man har skabt et aktiv tilværelse for mere end 300 børn, hvis forældre ikke har overskud til at støtte op omkring deres børn.
BROEN arbejder udelukkende på frivillig basis.
09-248

Fonden for socialt ansvar

Forstudie med Leksand-modellen
Leksand-modellen er et svensk eksempel på, hvad socialt forebyggende arbejde kan give af succes på længerevarende basis. Man vil afprøve modellen på Nørrebro med et forstudie, hvor der gennem 6 måneders arbejde sættes særlig fokus på udsatte børn og unge i området.
09-259

SIKO

"Lånekasse" til opstart af fritidsaktiviteter for tosprogede børn i Odense
Projektet tager udgangspunkt i de mange børn i Kragsbjergskolens 0. og 1. klasse i Odense, der ikke har mulighed for at have en aktiv fritid grundet familiens økonomiske situation. Man får gjort børnene opmærksomme på foreningslivet samt fodboldklubben som et muligt sted for en fremtidig aktivitet. Projektet vil desuden engagere forældre, således at de påtager sig en forældrerolle i den forening, hvor deres barn er aktiv.
09-262 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning