Legatmodtagere 2011

Antal modtagne ansøgninger: 228

Antal godkendte ansøgninger: 18

Videbæk Skytteforening

Støtte til opstart af pistolskydning med luftpistoler for børn og unge.
Formålet med at satse på skydning med luftpistoler er at tiltrække yderligere unge til vores pistolafdeling med speciel sigte på børn fra 3. klasse. Man ønsker at fokusere på børn som pt. ikke deltager i foreningsaktiviteter og børn med ADHD.
11-017

Hovedstadens Røde Kors

Støtte til diverse aktiviteter for udsatte og sårbare børn.
Kvindenetværket er en aktivitet som henvender sig til udsatte og sårbare kvinder og deres børn. Man ønsker at række en hjælpende hånd ud til denne sårbare målgruppe og hjælpe dem med at skabe nye netværk og tilbyde dem gode og positive oplevelser i en ny start på livet.
I arbejdet med at støtte kvinderne og deres børn vil de kunne tilbyde forskellige arrangementer som fastelavnsfest, sommerfest, julefest, en tur i Zoo, museum osv.
Der er pt tilknyttet 30 kvinder og 25 børn som alle vil deres tilbud om arrangementer, da mange af dem ikke har råd til det.
11-023

Højslev St. Idrætsforening

indkøb af en playstation 3 + spil til "Fed fredags klub"
Højslev St. Idrætsklub holder til i et landsbyområde, hvor de unge ikke har noget at give sig til frdag aften, hvorfor der oftes tyes til hærværk rundt om i byen. De vil derfor gerne holde deres klublokale åbent fredagaften, for at give de unge lov til at komme og hygge sig der istedet.
Der er blevet nedsat et ungdomsråd for at finde ud af hvad der skal til for at tiltrække de unge, hvoraf "Fed fredags klub" er udsprunget og går ud på at de unge kan komme og spille computer, playstation osv. Projektet er udformet i samarbejde med Bestyrelsen, ungdomsrådet og en gadearbejder fra Skive kommune.
11-025

Lunderskov Efterskole

Afholdelse af eventet "Born From A Boombox"
En gruppe unge fra Lunderskov Efterskole vil lave et event som skal vække unges interesse for dans og musik, så de efterfølgende evt. vil starte på et musik eller dansehold. Konceptet er for unge mellem 13-20 år og formålet er at de unge skal have mulighed for at vise deres talent frem, blive inspireret af andre unge og få en god oplevelse.
Målgruppen er unge, da de føler mange unge bruger deres tid på at spille computer eller sove lørdagen væk og skal derfor have åbnet øjnene for nye aktiviteter og nye omgangskredse.
Projekter er planlagt af 4 elever fra efterskolen og eventet vil blive styret af frivillige fra skolen.
11-034

Løget på sommerture

Tilskud til ture for fritidsklubben Løget i Vejle.
Løget i Vejle arbejder med unge fra socialt udsatte områder. Der er plads til alle i foreningen, som lige nu blandt andet inkluderer 25. børn af anden etnisk herkomst og 2 børn med synshandicap.
Foreningen sørger for arrangementer i sommerferien, så de unge ikke laver 'ballade', men holder sig sammen med resten af foreningen.

Det er frivillige der arbejder med projektet og vil bl.a. tage børnene med på kanotur, stranden og til grillaften.
11-068

Amerikansk Fodbold Klub i Bjerringbro

Tilskud til at købe træningsudstyr fra USA.
Klubbens mål er at få de drenge der tidligere ikke har succesoplevelser med sport, f.eks. pga. fedme, væk fra computeren og ud og bruge sin krop og deltage i noget socialt. Det er også drenge der ikke har noget at tage sig til og derfor vil man få dem til at bruge deres krop og energi på sporten, under kontrollerede forhold, frem for fx. kriminalitet.

Projektet drives af frivillige og ulønnede ledere.
www.bjerringbroblizzard.dk
11-070

Ringen i Slagelse

Indkøb af cykler til børn og voksne knyttet til Ringen i Slagelse.
Man ønsker at hjælpe brugerne af Ringen til at få nogle gode oplevelser med deres familier, som de ofte har forsømt.

Alle medarbejdere på institutionen er frivillige og selv tidligere alkoholikere
www.ringen-slagelse.dk
11-082

Sommeraktiviteter for socialt, dårligt stillede børn

Tilskud til sommeraktiviteter
Studerende laver en uge med sommerferieaktiviteter, som alle kan deltage i. Aktiviteterne bliver bl.a. svømmehal, legedag på landet, hyggeaften med bål og besøg af brandstationen med  kursus i førstehjælp.

Formålet er at støtte det sociale samvær i boligkvarteret og derved øge børnenes sociale kapital. Udgifterne skal holdes på det minimale, så alle, uanset indkomstniveau, kan deltage.

En stor del af aktiviteterne vil blive afviklet vha. frivillige kræfter. Lokale handlende kontaktes med henblik på donation af fødevarer.
11-100

Løbesko for unge med indlæringsvanskligheder

Indkøb af løbesko
Hjælpeskolernes fritidshjem v. Engskolen i København huser børn fra misbrugerhjem, med hjerneskader, fra etniske minoriteter m.m. De er alle ensomme og konfliktskabende.

Klubben har haft god succes med at få de unge til at deltage i løb og der blev derfor søgt om støtte til løbesko, så man kunne fastholde de unges engagement og succes med løb.

I samarbejde med vores partner Nike, fik vi doneret 17 par sko til klubben.
11-133

Efterårsaktiviteter i KATSJ

Støtte til arrangementer
KATSJ er en multietnisk forening med hjemsted i København NV. Der er tilknyttet 300 børn i alderen 0-12 år. Foreningen søgte støtte til at fremme integration og fællesskab gennem arrangementer, lejre og lignende.

Der er ca. 80 friviillige tilknyttet KATSJ.
11-137

Spejdergruppe mangler telte

Støtte til Polarstjernen
Spejdergruppen har oplevet et stigende medlemstal, samtidig med at de har en skrantende økonomi. Derfor søgte de om støtte til et patruljetelt, som kunne huse langt flere medlemmer til nærste års store spejderlejr.
11-146

Julestemning i Rødby

Støtte til julekurve
Meninghedsplejen i Rødby søgte om julekurve til nogle af de økonomisk trængte i lokalområdet. Meningshedsplejen er et samarbejde mellem lokale kirkesogne, som drager praktisk omsorg. Organisationen bruger udelukkende frivillig arbejdskraft.
Fonden donerede penge til at hjælpe ca. 10 familier i området.
11-178

Julehjælp i Aarhus

Kirkens korshær søger julehjælp
Organisationen er en af landets største hjælpeorganisationer og drives primært af privat indsamlede midler. Her søgte de om hjælp til at afholde et julearrangement for økonomisk trængte familier i Århus, med mad, gaver osv.
11-181

Foreningen mor holder julefest

Jul for enlige mødre og børn
Foreningen arbejder for at forbedre forholdene for enker og enlige mødre, samt deres børn. Derfor søgte de støtte til at holde en julefest med gaver, julemad, underholdning m.m.
Mange af foreningens medlmmer er økonomisk trægte og skal, oven i sorget efter dødsfald eller skilsmisse, hådtere den stramme økonomi.
11-190

Køge Marines

Nyopstartet amerikansk football-club
Denne nyopstartede klub mangler en del material, udstyr og lignende til at komme ordentligt igang. Klubben ønsker at give unge mulighed for at dyrke en sport, som ellers er dyr i opstart, og med doneret udstyr, kan der være plads til alle.
Derudover, ønsker de at skabe en aktiv livsstil blandt uge i Køge.
11-199

Nakskov Kvindehusforening

Støtte til arrangementer
Nakskov Kvindehusforening har til formål at gøre livet lettere for de 32 kvinder og især ders børn, som har ophold på centeret.
De fik støtte til at købe nyt legetøj til børnene samt arrangere ture for dem.
11-200

Julehjælp i Roskilde

Roskilde Baptistkirke
Sidste år hjalp kirken 50 fattige familier i området, med at få en god jul, på trods af økonomiske problemer. Det er primært på grund af børnene, at kirken gør det store arbejde.
11-213

Teaterskole for fattige børn

Teater NoCanDo
Der skal opstartes en teaterskole på Frederiksberg og de ansøgte penge, skal gå til at tilbyde gratis medlemsskab til udsatte børn, som ellers ikke ville kunne deltage. Man ønsker at skabe et anderledes tilbud til børn i området, så de kan få nogle sunde fritidsinteresser.
11-215

 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning