Legatmodtagere 2013

Antal modtagne ansøgninger: 180
Antal godkendte ansøgninger: 28

 

Opstart af klub
Unge for Ligeværd Herning og Ikast-Brande

Foreningen er for unge med særlige behov, og er 100% drevet af frivillige.
Lokalafdelingen af Unge for ligeværd er helt nystartet, og man har oplevet en overvældende interesse fra de unge. Klubben ønsker at afholde arrangementer ca. hver 14. dag og søgte derfor om penge til fx virksomhedsbesøg, bowling, koncerter, biografture m.m.
13-006

Nye redningsveste til FDF
FDF Vejle 1

FDF Vejle 1 har 200 medlemmer og henvender sig til børn og unge i alderen 5-18 år med tilbud om friluftsliv og musik. Foreningen har 10 kanoer, som benyttes flittigt. Redningsvestene er dog ved at være slidte, så de skal udskiftes. Derfor søgte foreningen om støtte til at søge 60 nye veste.
13-013

Tilskud til KATSJ aktiviteter
KATSJ

KATSJ er en multietnisk børneforening, tilknyttet Kirken i Kulturcenteret med hjemsted i København NV. Der er tilknyttet 300 børn i alderen 0-12 år. Foreningen ønsker, gennem lejre, fester m.m., at fremme integration og fællesskab. Foreningen søgte om tilskud til adskillige arrangementer, fx sommerferielejre, fester, julefeste m.m.
13-029

Udflugt til dyrepark
Red Barnet Randers

Red Barnet Randers' familieoplevelsesklub for udsatte børn. Der er et stort frivilligt engagement, og næsten alle de frivillige er pædagoguddannede. Foreningen ønsker at arrangere en udflugt til en dyrepark for 15-20 børn, deres forældre og frivillige. Forældrene skal med, da det styrker deres netværk samt giver en samlet familieoplevelse. Familierne i 'klubben' er fundet via sagsbehandlere, SFO, krisecenter m.m.
13-037

Midler til udstyr
Støtteforeningen for Alexandrakollegiet

Kollegiet er etableret af Mødrehjælpen i København og har plads til 12 studerende, enlige mødre. Foreningen søgte om fire bærbare computere, så alle pigerne har en til rådighed til deres studie. Computerne vil stadig være ejet af kollegiet, men udlånes til den enkelte studerende, mens denne bor på kollegiet.
13-038 

Sommerlejr for 'ferieløse børn'
Sct. Georgs Gilderne

Organisationen er landsdækkende, med 5000 medlemmer, som oprindeligt kommer fra spejderorganisationer. Organisationen bliver drevet af frivillige, ulønnede gildebrødre samt hjælp fra spejderkorpsne. Der ønskes at holde en sommerlejr for 'ferieløse børn' for 25 børn, der af sociale og økonomiske årsager ikke kommer på ferie. Børnene er i alderen 8-11 år, og man havde stor succes med samme projekt sidste år.
13-039

Støtte til aktiviteter
Transmogriffen

Transmogriffen er et værested for udsatte unge mellem 15 og 30 åt. Deres problemer kan være ensomhed, sygdom, misbrug, depression m.m. I Transmogriffen kan de unge komme ind fra gaden og få en uforpligtende samtale med en af medarbejderne. Alle medarbejderne er ulønnede, og der er en psykolog tilknyttet projektet også. Foreningen planlægger at lave udflugter hver lørdag, da der har været stor efterspørgsel efter weekendtilbud fra de unge. Det kan fx være museum, biograf eller svømmehal. En del af brugerne har ikke de store midler og man søgte derfor om økonomisk støtte.
13-041

Støtte til Pox 
Pox (Kirkeligt grundlag)

Pox er en multietnisk teenage- og ungdomsforening, der har hjemsted i København NV. Der er tilknyttet ca. 175 unge i alderen 12-25 år, hvoraf en sjettedel har anden etnisk baggrund end dansk. Der er tilknyttet ca. 55 frivillige i foreningen, og dens daglige drift er baseret på tipsmidler og et begrænset medlemsbidrag, så foreningen er afhængig af legater. Pox søgte om midler til at gennemføre deres mange årlige aktiviteter. Fx har foreningen caféaften to fredage hver måned, et social værested, en teenageklub, en lejr og meget mere. Desuden arbejder man på at etablere et økonomikursus for de unge fx omkring budgetlægning.
13-049

Ansøgning om fodboldmål
Ugelbølle forsamlingshus

Ugelbølle ligger på Djursland og har 1300 indbyggere. Der er ingen skole- eller fritidsaktiviteter for unge ældre end 7. klasse, og der er ingen gymnastik- eller udendørsarealer i området. Man ønsker at gøre mere for at sikre aktivitetsmuligheder for områdets unge og forebygge social marginalisering ved at bruge områdets forsamlingshus samt arealer. Foreningen søgte helt konkret støtte til at købe to fodboldmål samt diverse forbedringer til forsamlingshuset.
13-060

Sommerlejr
Trivselshuset

Trivselshuset er et boligsocialt projekt, der er drevet af frivillige kræfter. De ønsker at lave en sommerlejr for 40 (alder 5-15) socialt truede børn, sammen med andre børn fra området og frivillige voksne. Formålet er at skabe positivt, socialt samvær i en blanding af børn fra forskellige nationaliteter.  
13-068

Ungdomsfest
FedFestNord 

FedFestNord er en lokal forening af frivillige initiativtagere i Jyllinge, der arbejder på at skabe et trygt lokalsamfund for de unge. Der er ekstremt mange unge i kommunen, og de lokale foreninger og fritidstilbud har svært ved at følge med. Samtidig er den lokale politistationen blevet nedlagt, så der er behov for initativer, som kan have en kriminalpræventiv effekt. Foreningen søgte støtte til at afholde en fest for de unge - uden alkohol.
13-079

Støtte til nystartet forening
BROEN-Vordingborg

BROEN Vordingborg er en forening, der består af 100% frivillige, som støtter børn og unge i ressourcesvage familier, der ikke umiddelbart har nogen tilknytning til foreninger eller andre fritidsaktiviteter. Fokus er børn og unge, hvor forældrene ikke har det fornødne overskud eller slet og ret ikke kan finde plads i budgettet for at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter i kommunens foreninger og andre fritidstilbud.
13-095

Udskiftning af hoppepude til ferielejr
Børnelejren på Langeland

Foreningens formål er at sende dårligt stillede børn på financierede ferieophold på Langeland. Hele foreningen arbejder frivilligt og ulønnet, og er derfor afhængig af sponsorater. Foreningens hoppepude, som benyttes på ferielejren på Langeland, er gået i stykker og skal udskiftes. Man søgte derfor om støtte til udskiftningen af hoppepuden.
13-104

YMCycle
KFUM og KFUK i Esbjerg

Foreningen har fået en idé om at lave et cykleprojekt, da det er en af dagligdagens udfordringer for de unge. Dét at have en cykel til at køre til aktiviteter og hvis der er skoleprojekter der kræver cykel, har stor betydning. Men mange af byens unge kommer fra ressourcesvage familier og derfor har de ikke cykler. Der blev ansøgt om midler til at komme videre med projektet.
13-111

Roskilde Julehjælp
Uddeling af Julehjælp

Foreningen er en frivillig organisation, som i samarbejde med Roskilde Baptistkirke uddeler Julehjælp til de meste trængte borgere. Modtagerne udvælges af Rokilde kommune, og de hjalp op mod 160 familier i år ved at afholde julearrangement samt indkøb af madvarer og gaver til familierne.
13-127

Boldklubben Union
Støtte til Juleaften i foreningen

Foreningen er en fodboldklub med ca. 500 ungdomsmedlemmer beliggende i Københavns Nordvest kvarter. Foreningen afholde juleaften for disse børn og deres familier.
13-134Aalborg Citykirke
Julepakker i Aalborg

Aalborg Citykirke er en frikirke, som er selvforvaltende og uafhængig af staten. Kirken har et bredt netværk af frivillige, som bl.a. hjælper årligt ved uddeling af julepakker. Kirken uddelte julepakker til de trængte familier i lokalområdet. Julepakken indeholdte alt det nødvendige til en god juleaften.
13-138

Den somaliske Kvinde
Feriekoloni for socialt udsatte kvinder og børn i Høje Gladsaxe

Foreningen forsøger at hjælpe somaliske kvinder, der er socialt udsatte i Høje Gladsaxe. Foreningen fik støtte til afholdelse af en feriekoloni for udsatte kvinder og børn. Pengene skal bl.a. bruges på logi, transport, forplejning, aktiviteter og udflugter.
13-141

Ahlfonden
Sommerferieophold for socialt marginaliserede børn

Fonden tilbyder gratis ophold for marginaliserede og vanskeligt stillede børn i alderen 9-14 år på Århuskolonien. Fonden fik støtte til at gennemføre et sommerferieophold for børnene.
13-145

Charitycenter
Projekt Julekurv

Foreningenhjælper de socialt udsatte i Danmark og fik støtte til at uddele julekurve til 250 socialt udsatte familier. Projektet er 100% frivilligt og går udelukkende til julekurvens indhold.
13-146

Menighedsplejen for Rødby og omegn
Projekt mini-højskole

Foreningen er et diakonalt og socialt samarbejde mellem lokale kirkesogne. Foreningen fik støtte til at fortsætte afholdelsen af "mini-højskole" aftener. Ideen går ud på, at børnene samles til leg og motion, mens forældrene hører et foredrag eller arbejder med opgaver. Derefter er der fællesspisning. Målgruppen er økonomisk trængte og ressourcesvage børnefamilier.
13-151

Julegaveregn 2013
Operation Julegaveregn

Operation Julegaveregn er en velgørende, privat indsamling med formål at samle ind til julegaver til børnehjemsbørn. Alle donationer gik ubeskåret til gaver til børnene.
13-152

Frivilligcenter Herlev
Pigeklub-projekt

Pigeklubben er et samarbejde mellem Frivilligcenter Herlev, SSP samarbejdet i kommunen og boligselskabet Hjortegården. De ønsker at skabe et frirum for piger i Herlev Nord. Foreningen fik støtte til gennemførelsen af små arrangementer med pigerne og lidt indretning.
13-156

Sesam Forening
Projekt for børn med anden etnisk baggrund end dansk

Foreningen er for kvinder og børn bosiddende i Randers Nord. De mødes hver lørdag i et klublokale, hvor der foregår leg og andre sociale aktiviteter. De voksne mødes en gang om måneden uden børn. Foreningen fik støtte til en weekendtur for børnene og deres mødre.
13-159

KFUK og KFUM
Juleaften for unge i CaféK

Foreningen er med til at drive CaféK, som er et ungdomprojekt for 13-19-årige, hvor unge mødes med frivillige voksne, hvor de kan hænge ud om eftermiddagen. Foreningen fik støtte til afholdes af en juleaften for ca. 15 unge samt forældre og mindre søskende i CaféKs lokaler med de frivillige.
13-160

Kirkens Korshær
Forældresamarbejde og styrkelse af frivillighed

Kirkens Korshær er en privat, social folkelig hjælpeorganisation, som ønsker at hjælpe samfundets marginaliserede og udstødte grupper, ensomme, hjemløse osv. Der blev givet støtte til et projekt omkring forældresamarbejde og frivillighed, hvor forældre og børn i Blågårdsbunkeren inviteres på en heldagstur, som skal være introduktion til en senere lejrtur for de store fodbolddrenge.
13-161

Mødrehjælpen
Julehjælpsarbejde

Mødrehjælpen er en privat, humanitær organisation, der rådgiver og støtter børnefamilier, der har det svært. Støtten gik til julegaver til børnene og et beløb til mad og julegodter til familien.
13-176

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning