Legatmodtagere 2004

Antal modtagne ansøgninger: 303

Antal godkendte ansøgninger: 20

 

Ventilen Danmark
Midler til trykning af informationsfoldere.

Ventilen Danmark består af 6 mødesteder for indadvendte, ensom unge mellem 15 - 25 år. Mødestederne ligger i hele Danmark (København, Roskilde, Odense, Esbjerg, Århus og Aalbrog samt fra 2004 Herning)
Ventilens målgruppe er meget svær at komme i kontakt med, fordi den netop kendetegnes ved ikke at have kontaktflader til jævnalderende og ikke engagerer sig selv i fællesskaber. Det er derfor vigtigt med et godt informationsmateriale, som 2 gange årligt udsendes til skoler, psykologer, læger, biblioteker m.m.
04-005   

Unge på vej - Kids'n Teens - Esbjerg

Indkøb af diverse rekvisitter, trykning af materialer, informationsmøder m.m.
Formålet er at hjælpe børn og unge med at løse de problemer der er opstået som følge af forældrenes eller andre nære pårørendes alkohol- medicin - eller narkotikamisbrug.
Undervisningsprogrammerne har 2 målgrupper. Børnegruppen er for børn mellem 5 og 12 år og teenageprogrammet som er for de 13 til 19 årige.
04-006 

Støtteforeningen "Broen"

Midler til at sende særligt udsatte unge i aktivering. F.eks. kontingent til fodbold, svømning, badminton, bowling og lignende.
Børnene kommer fra hjem hvor forældrene er misbrugere, i fængsel, enlige eller fattige indvandrere. Børnene bliver henvist fra skoler, SFO eller SSP.
Det er "Broen"s erfaring, at den form for aktivering har givet disse børn en bedre tilværelse. Børnene kan nu se et lys for enden af tunnelen, og deres dagligdag bliver mere positiv.
04-008

Foreningen GAM3
Indkøb af båndafspillere til træningen i de socialt belastede områder.

GAM3 er et multikulturelt idræts- og integrationsprojekt der tilbyder en kombination af streetbasket og hiphop musik til unge mellem 12 og 25 år i 10 belastede boligområder, i henholdsvis København, Odense og Århus. Minimum 50% har anden etnisk baggrund. Gennem ugentlige træningssessions i lokalområderne, camps og en årlig finale, er målet ar få kontakt til de unge, som står udenfor det traditionelle foreningsliv. Hiphop musikken har stor betydning for træningen.
04-021 

Horsens Krisecenter
Tilskud til aktiviteter i år 2004.

Horsens Krisecenter er et døgnåbent tilbud for kriseramte kvinder og børn. Kvinderne, der tager ophold på krisecentret har ofte levet under de voldelige forhold gennem længeretid, de kan have levet isoleret fra venner og familie. De og deres børn står derfor meget alene. For at støtte dem er der en gruppe af frivillige vagter der yder hjælp til selvhjælp, og sørger for at de får skabt deres eget sociale netværk. Målgruppen er nuværende og tidligere beboere på krisecentret. Voksne såvel som børn, danske og etniske kvinder sammen.
04-023

Willys Wærested & ComputerCafé
Opgradering af Windows styresystem

Willys Wærested er et åbent værested for børn og unge, hvor der er 11 frivillige voksne, som hver især tager dag-aftenvagter af forskellig varighed.
Der er adgang til 10 computere med tekstbehandling og internet. Man bestræber sig på at give de unge et socialt samvær med mulighed for uforpligtende fortrolig "snak" under trygge forhold. Endvidere har de indrettet lokalet således, at de unge kan læse lektier, spille andre ikke-elektroniske spil og se fjernsyn.
04-025 

Kundby Gymnastikforening
Indkøb af rekvisitter til opstart af bokserhold.

I de seneste år har Kundby været plaget af en flok unge, som samles i grupper og forstyrrer (larmer, stjæler og ødelægger) et ellers roligt og trygt lille samfund. Derfor vil Kundby Gymnastikforening starte boksning som et styrkepræget og sejt alternativ til den lettere kriminelle løbebane nogle af de unge er ved at komme ud i.
Man håber at boksning kan give de unge lyst til sport, sved på panden, styrkemæssige udfordringer, samt mulighed for sunde og lovlydige kammeratskaber. Målgruppen er således byens unge der ikke er engageret i nogen eksisterende sportsaktivitet.
04-039 

Toros Sport 95
Afholdelse af indendørs turnering for etniske piger.

Toros Sport 95 er en forening, der er etableret af unge mennesker i alderen 20 - 27 år. Det primære mål er at holde de unge væk fra det kriminelle miljø ved at hjælpe dem med de erfaringer de har fået i den tid foreningen har eksisteret.
Der er derfor tale om et veletableret netværk, der i fællesskab arbejder på at holde de unge på ret kurs i forhold til gældende sociale normer. Foreningen arrangere en indendørs turnering for piger med anden etnisk baggrund end dansk.
04-047  

Club ti 16
Indkøb af hockey-udstyr.

Projekt "Glade børn's" formål er igennem boldspil:
- at lære børnene noget om hensyn til hinanden og andre
- at det ikke kun drejer sig om at være en vinder
- at både piger og drenge kan være med
- at have det sjovt sammen.
Det forventes at projektet vil give børnene nogle rigtig gode timer mange år frem. Målgruppen er ca. 25 børn i alderen 10 til 16 år, som kan komme i Club ti 16 efter skoletid. Klubben er startet for børn som ikke har andre tilbud, men er overladt til sig selv efter skoletid. Et alternativ til at hænge rundt i byen og finde på at lave hærværk, eller andre uhensigtsmæssige ting.
04-080

Ejendomskontoret AKB - Blåkildegård
Tilskud til aktiviteter med børn og unge i Blåkildegård.

En gruppe på 5 voksne bruger frivilligt hver torsdag til at lave aktiviteter med bebyggelsens børn og unge i alderen 6 - 16 år. Klubben har betydet at der er mindre hærværk i beboerområdet. Klubben har ca. 60 børn og unge tilmeldte.
04-091 

Natteravnenes Landssekretariat
Online Funding

Hovedformålet med Natteravnene er at øge den lokale tryghed, og indirekte forebygge vold og hærværk ved at være på gaden blandt børn og unge efter lokalt behov. Natteravnene er frivillige voksne, der kan og vil være gode rollemodeller for lokalområdets børn og unge. Alle voksne med sund fornuft kan blive Natteravne - uanset alder, køn, uddannelse, fysiske handicap, religion, politik eller etnisk baggrund.
04-184

Blovstrød I. F.
Integration af børn af afsylsøgere - Til kontingentfrihed.

Et privat initiativ til at starte en klub for børn og unge i alderen 12 - 18 år i Herning. Man ønsker især at tilbyde aktiviteter der udfordrer og udvikler teenagere og unge musisk, men vil samtidig have et stort fokus på at klubbens miljø skal være et rart og varmt sted at hænge ud.
04-186 

Fuglebjerg Ponyklub
Støtte til indkøb af ponyer og udstyr.

Undervisning af børn fra syvårsalderen. Der kommer også børn fra Hjortholm kostskole, som er en skole for børn med problemer hjemme.
04-191

Sindal Kommune
Tilskud til diverse materiale.

At styrke de piger og kvinder i Sindal med en anden etnisk baggrund en dansk. Dette gøres ved at tilbyde dem undervisning i kreative fag.
04-210 

IK Sylvia
Opstart af nye aktiviteter i sportsforeningen.

At få børn og unge til at interessere sig for sport, kammeratskab og socialt samvær i øvrigt.
04-223

Ungdommens Røde Kors Lokalgruppe
Tilskud til aktiviteter for piger i ny pigecafé

Pigecaféen er en gratis klubaktivitet for piger i 4. - 6. klasse på Søndervangsskolen i Viby. Skolen ligger i et område med store sociale problemer og der er mange elever med anden etnisk baggrund end dansk.
04-256

KFUM / KFUK
Tilskud til afholde et tilbagevendende sodavandsdiskotek

Disko 2005 har som formål at skabe et sjovt arrangement for unge fra 4. - 7. klasse, hvor de kan mødes i ordnede rammer.
04-262   

Aktivgruppen Lejerbo afd. 123 og 166
Til indretning af lokaler for både børn og voksne

Projektet "God Start" henvender sig især til social belastede familier og vil forbedre integrationen. Målet er at fange de børn der har brug for hjælp. Det kan være børn af narkomaner, af alkoholikere, børn af forældre som synes at have opgivet livet.
04-270

Visse Idrætsforening

Tilskud til indretning af hallens cafeteria som værested for de unge, både før og efter træning.
Målet med projektet er at skabe et godt socialt miljø uden for banen og efter træning. Udover foreningens mellemmer vil de også forsøge at få områdets unge til at komme i cafeteriet, da Gug området ikke har klublokaler og andre væresteder for unge. De steder de unge opholder sig i dag er steder hvor der sker en del hærværk og de er til gene for beboerne. Gennem cafeterieprojektet ønsker de at ændre disse unges adfærd og få dem interesseret i sport.
04-297

 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning