Legatmodtagere 2001

Antal modtagne ansøgninger: 104

Antal godkendte ansøgninger: 24

 

Toros Sport ´95, Hvidovre 
Tilskud til gennemførelse af indendørs fodboldturnering.

Toros Sport er en forening som arrangerer aktiviteter for unge - især 2. generationsindvandrere. Foreningens primære mål er, at komme i kontakt med de foreningsløse unge, for der igennem at få dem væk fra gaderne og få dem ind i et aktivt miljø.
IFL 01-006

Søren Risager, Risskov 
Produktion af informations- og PR-materiale.

To ansatte ved Retspsykiatrisk afdeling i Risskov, har gennem længere tid brugt deres fritid på, at holde informationsmøder om "vold - bl.a. under påvirkning af stoffer". Informationsmøderne er blevet afholdt på bl.a. skoler, arbejdspladser og plejehjem, og har til formål at informere om hvordan man takler en meget vred og aggressiv person.
IFL 01-014 

Tilst Fritidsklub 
Etablering af en GoCard bane.

Tilst Fritidsklub har i samarbejde med det lokale SSP-team siden 1999 lavet et forsøgsprojekt, som udelukkende havde til formål, at få de unge foreningsløse væk fra gaderne og derved dæmme op for uroen. Projektet nåede sin afsluttende fase i maj 2001 og kan betegnes som en succes. Man er kommet i kontakt med en stor del af den gruppe unge som man ønskede, og har aktiveret dem, så de ikke længere drev rundt i gaderne.
IFL 01-027 

Det Aktive Dybbøl 
Tilskud til etablering af en rulleskøjtebane.

Foreningen "Det aktive Dybbøl" blev etableret i 1999 alene med det formål at skabe nogle aktiviteter for områdets beboere - herunder specielt den unge generation mellem 10 og 14. år, som ikke har meget at tage sig til i fritiden. Ved en aktiv indsats, m.h.t. etablering af diverse aktiviteter, mener man at kunne forebygge eventuelle problemer med rod- og foreningsløse unge som hænger rundt på gaderne.
IFL 01-028 

Britt Krag, Nykøbing Sjælland
Tilskud til etablering af en Multibane.

En gruppe borgere i Nykøbing Sjælland har på eget initiativ dannet en gruppe/forening hvis formål er, at etablere et værested/samlingspunkt for de af byens unge som pt. ikke er etableret i en klub. Man har i de senere år oplevet en stigning i kriminaliteten i området, hvilket man er overbevist om, at man kan komme til livs, ved at give de unge nogle fritidsmuligheder så som en Multibane.
IFL 01-032

Clean-House, København NV
Hjælp til gennemførelse af aktiviteter for brugerne og deres børn.

Projekt Clean-House påbegyndte sine aktiviteter i april 1997. Målgruppen er tidligere misbrugere og deres børn. Formålet med projekterne som Clean-House gennemfører er, gennem samværd og fællesskab med ligestillede, at støtte den enkelte, samt at etablere og fastholde en "normal" tilværelse, uden stoffer i forening med deres børn.
IFL 01-038 

Værestedet "Baggrunden", Helsingør 
Tilskud til aktiviteter for børn og unge.

"Baggrunden" er et værested for børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Værestedet åbnede i august 2001 og har åbent én gang ugentligt. Stedet drives på frivillig basis af voksne som selv har været anbragt uden for hjemmet, og som derfor selv kan bidrage med råd og vejledning til børnene. I projektet indgår også to familieplejekonsulenter.
IFL 01-042 

SFSA, Vejen 
Kriminalitetsforebyggende projekt "Sjov sommer"

SFSA (Sammenslutningen af frivilligt socialt arbejde) i Vejen ønsker at etablere en alternativ uge for en speciel målgruppe af unge mennesker i Vejen. Formålet er ud over at være kriminalitetsforebyggende bl. a. at de unge lærer om hinanden på tværs af kulturer.
IFL 01-045

Projekt Menneske
Brugte PC'ere fra Skandia.

Gennem Projekt Menneskes behandling får narkomanerne bl.a deres selvtillid tilbage, de finder andre meninger i livet end at skaffe stoffer og man sørger for at behanslingen går i den retning brugerne ønsker. Narkomanerne bliver først og fremmest afgiftet hvorefter man stille og roligt bygger dem op som hele mennesker igen.
IFL 01-048 

Center for frivilligt socialt arbejde
Indkøb af brugt mandskabsvogn.

I forbindelse med FN's Frivillighedsår, som gennemføres i samarbejde med Socialministeriet, Center for Frivilligt Socialt arbejde i Odense og landets mange frivillige organisationer, har man igangsat en karavane hvis hensigt det er, at sætte fokus på det frivillige arbejde i Danmark. Karavanen besøger de fleste større danske byer gennem hele år 2001.
IFL 01-053 

Kirkens Hus Ungdomsprojekt, Kbh. K 
Hjælp til etableringsudgifter.

Et stigende antal unge har efter skoletid behov for et sted at være med mulighed for social kontakt til andre unge samt voksne. Man har derfor etableret en cafe i indre by i København (Skindergade) hvor man vil forsøge at møde de op mod 3.000 unge 13 - 19 årige der dagligt er at finde i city. Projektet er socialt set mere tænkt som forebyggende end rehabiliterende.
IFL 01-055 

Smyrna Skate- & Klatrecenter, Herning 
Indkøb af sikkerhedsudstyr til brug ved kørsel på crossmaskiner.

Smyrna Skate- og Klatrecenter har eksisteret siden 1990. Foreningen er et socialt tilbud til børn og unge i Herning, og formålet er præventivt og forebyggende. Til klubben er der tilknyttet en Streetworker, hvis arbejde bl.a. består i opsøgende og forebyggende arbejde i og udenfor klubben. Til brug for klubbens medlemmer har man nu tænkt sig at købe tre lettere brugte crossmaskiner samt diverse udstyr dertil. Dette for at styrke interessen for brugen af klubben.
IFL 01-060 

Projekt Baglandet
Tilskud til produktion af PR-materiale.

Projekt Baglandet, som har til huse i en lejlighed på Vesterbrogade i København, har til formål at hjælpe unge som i deres barndom har været udsat for omsorgssvigt og som deraf har været anbragt uden for hjemmet. Meningen med projektet er at give brugerne af fristedet mulighed for at finde fællesskab, støtte og rådgivning til personlig udvikling.
IFL 01-062 

Azusa, København NV
Tilskud til produktion af PR-materiale.

Azusa har startet en anderledes idrætsklub ved navn Punch. Klubben har sat fokus på samarbejdsprocessen og ikke kun på samarbejdets mål, nemlig at vinde. Punch har til huse i NV kvarteret i København som også er kendt for mange marginaliserede problemfamilier. Man forventer via projektet at kunne komme i kontakt med en del af de unge (ca. 250) fra disse familier, og der igennem opbygge et lokalt netværk, hvis formål er at fremme hjælp til selvhjælp og samtidig skabe større tryghed i kvarteret.
IFL 01-063

Twentytwo to four, København N 
Kriminalpræventivt projekt.

På Nørrebro og andre dele af København er der ofte problemer med unge, der specielt fredag og lørdag aften/nat skaber uro og utryghed i området. Dette skyldes at de unge ingen steder har at gå hen, og dermed blot hænger ud på gader og stræder. Nørrebrohallen har derfor i samarbejde med en del af områdets klubber startet projekt Twentytwo to four. Projektet er kriminalitetsforebyggende, og går i al sin enkelthed ud på, at holde Nørrebrohallen åben i de sene aften og nattetimer, for at give de unge nogle fornuftige og sunde tilbud, og dermed skabe mere tryghed på gaderne
IFL 01-064 

Landsforeningen Hjælp Voldsofre 
Hjælp til oplysningskampagne.

Da et uhørt stort antal voldssager aldrig bliver anmeldt til politiet, ønsker foreningen at gennemføre en landsdækkende kampagne for at skabe en debat i pressen om danske borgeres pligt til at vidne i voldssager.
IFL 01-069 

Humlegården, Struer 
Første Hjælp i omsorg er også for børn

Hjælp til projekt der arbejder med udvikling af børns omsorgskompetance. Kurset er rettet mod de 3 - 9 årige. Forventes færdigudviklet i marts 2003.
IFL 01-088 

Værestedet "Ringen", Slagelse 
Indkøb af gyngestativ.

Foreningen "Ringen's" formål er at hjælpe og støtte enhver alkoholmisbruger, som selv ønsker at overvinde sit musbrug, samt oplyse om alkoholmisbrug og dets farer. "Ringen" yder akut hjælp og rådgivning over telefonen, også uden for foreningens åbningstider. Ved indkøb af gyngestativ vil udendørs arealet blive et værested for brugerne af "Ringen" og deres familier.
IFL 01-091  

Danagården, Aalborg 
Tilskud til etablering af aktivitetsbane.

Danagården er et socialt boligbyggeri, hvor man har taget initiativ til at etablere en aktivitetsbane der henvender sig til børn og unge. Målet er at få de større børn og unge væk fra gadehjørnerne og inspirere dem til at få nogle gode fritidsinteresser.
IFL 01-093

Perronen / Foreningen mod misbrug - Nykøbing Falster 
Støtte til indkøb af 4 jakker m. tryk.

Værestedet "Perronen" er en forening, som på frivillig basis har til formål at drive et være- og aktivitetssted for socialt dårligt stillede borgere i kommunen - herunder også børn og unge. Ud over at drive værestedet, forsøger Perronens frivillige medarbejdere sig også med andre tiltag, herunder bl.a. et gadeteam som på frivillig basis, laver opsøgende arbejde. Jakkerne skal gøre disse medarbejdere mere synlige i gadebilledet.
IFL 01-095

Blåkildegårds Børnelejr
Tilskud til bondegårdsferie for socialt belastede børn.

En gruppe på 14 voksne, bruger frivilliget 1 uge af deres sommerferie til at give de socialt dårligt stillede børn og unge fra bebyggelsen en ferieoplevelse. Mange af børnene lever i familier med kun én forsørger, og dette enestående tilbud er en mulighed for børne at få en spændende ferieoplevelse.
IFL 02-102

Smørhullet, Medie og netcafé i Brønshøj 
Indkøb af computer.

Projektet gennemføres som samarbejde mellem Husum Boldklub, Ungdomsskolen, Center Nord og Smørhullet. Målet er at give de unge et seriøst tilbud. Brugerne skal være i aldersgruppen 13 - 18 år og caféen har åbent alle hverdage samt søndage.
IFL 01-103  

Projekt Nattens Overraskelser
Til gennemførelse af næste overraskelsesaften

Projekt Nattens overraskelser er et igangværende projekt, hvor man giver de unge et alternativ til at "hænge ud i nattemiljøet". Projektet forløber i det tidsrum hvor behovet for sådanne projekter er størst. Fredage fra kl. 21.00 til 03.00. De unge kender kun af- og ankomsttidspunktet, resten er en overraskelse.
IFL 01-104 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning