Legatmodtagere 2014

Antal modtagne ansøgninger: 215
Antal godkendte ansøgninger: 21


Bjørne Bande vinterlejr 2014

Foreningen er 100% frivillige voksne fra lokalområdet, hvis formål er, at børne- og voksengruppen skal være etnisk forskellige, så man på den måde tilegner sig kompetencer til at begå sig i et samfund, hvor mange forskellige baggrunde mødes. Klubben søgte om støtte til at betale al forplejningen til deltagerne på vinterlejren. 
14-001

Klubtur til Vildbjerg Cup
Boldklubben Odense KFUM

Fodboldklubben består af en blanding af børn med enlige forældre, ressourcesvage, anden etnisk baggrund og misbrugsforældre. Der er to hold i klubben, og klubben prøver i hverdagen at få børnene til at holde fast i deres sport fx ved at arrangere kørsel fra SFO til sport (i samarbejde med skolen). Klubben søgte om midler til at sende hold afsted til Vildbjerg Cup i Jylland, hvor drengene skal spille fodbold og være sammen i fire dage.
14-003

Ferieophold til asylfamilier
Hanstholm Asylcenters Venner

Foreningen er 100% frivillig, hvor formålet er at støtte asylbeboerne og særligt børnene, som på flere måder er vanskeligt stillede. Foreningen har 103 medlemmer og ca. 30 frivillige tilknyttet. Foreningen søgte om støtte til at gennemføre et ferieophold for 4-6 asylfamilier. Støtten gik til leje af ferieboliger.
14-011

Udflugt til Hobro Minizoo
Red Barnet Randers

Red Barnet Randers er en frivillig organisation, som har oprettet "Familieoplevelsesklub for udsatte børn", hvor familier med forskellig baggrund kan få oplevelser sammen. Familierne er ofte socialt uerfarne og får gennem frivillige pædagoguddannede positive og lærerige ting ud af fx oplevelser sammen. Foreningen søgte om støtte til en udflugt til Hobro Minizoo.
14-020

Projekt "Mobbefri"
Mobbefri!

Mobbefri er tre drenge på 20, 17 og 17 år, som vil starte et informationsprojekt om mobning, så forældre og børn har noget at forholde sig til i en sådan situation. De vil lave hjemmeside, Facebook og flyers til skoler. Projektet fik støtte til at få produceret hjemmeside og informationsmaterialer.'
14-050

Aktiviteter med socialt udsatte unge
Klub Vest

Foreningen er en ungdomsklub, hvor 12 frivillige med forskellige baggrunde, hjælper med at give socialt udsatte unge i alderen 12-18 år et socialt tilbud. Mange af disse unge kan ikke "rummes" i andre tilbud, hvorfor klubben er til gavn for mange af disse unge. Der kommer ca. 30-40 unge ugentligt. Projektet fik støtte til at gennemføre eksterne aktiviteter med de unge. Fx fodboldkampe, teaterture, skøjteture etc.
14-059

Mission Julepakke
Åbenkirke

Foreningen er frivillige mennesker, der er tilknyttet Åbenkirke i Herning. Hvert år samler de julekasser med mad og juleting til de udsatte familier i området. Julepakken bliver ligeledes støttet af lokale virksomheder, der donerer ting til pakken.
14-071

Aktiviteter i KATSJ
KATSJ

Foreningen er en multietnisk børneforening, som er tilknyttet Kirken i Kulturcenteret. Der er ca. 300 børn i foreningen i alderen 0-12 år og 80 frivillige medarbejdere. Foreningen fik støtte til at afholde aktiviteter i foreningen.
14-078

Støtte til POX
POX

Pox er en multietnisk teenage- og ungdomsforening, der har hjemsted i København NV. Der er tilknyttet ca. 175 unge i alderen 12-25, hvoraf en sjettedel har anden etnisk baggrund end dansk. Der er tilknyttet ca. 55 frivillige i foreningen. Foreningen fik støtte til at gennemføre en masse årlige aktiviteter herunder værested, klub og caféaften.
14-081

Storebror/storesøster
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Foreningen er en del af Landsforeningen Børns Voksenvenner, hvor både frivillige og fastansatte arbejder for at give børn og unde en voksenven, der fungerer som en slags storebror eller storesøster. Målgruppen er 12-15 årige. Der blev søgt om støtte til aktiviteter og PR af projektet.
14-084

Folkekirkens Feriehjælp
Samvirkende Menighedsplejer

Foreningen er en folkekirkelig landsorganisation for menighedsplejer i Danmark. Feriehjælpen består udelukkende at frivilligt arbejde. og er for  330 familier, der er socialt og økonomisk vanskeligt stillet. Der blev søgt om støtte til at dække nogle af transportomkostningerne, som er centralt i projektet.
14-116

Udflugten
ELSK BYEN

Foreningen laver sociale projekter i København med fokus på de svageste i samfundet. Foreningen har dette projekt, som har til formål at styrke relationerne og livskvaliteten blandt udsatte børnefamilier på asylcenteret Center Kongelunden. Der blev søgt om støtte til at lave udflugter med børnene.
14-144

Fodbolddag for piger
OKS

OKS er en fodboldklub i Odense, som rummer alle uanset baggrund, evner og køn. Klubben har fokus på pigerne i alderen 6-10 år og har i den forbindelse sat flere projekter i gang. Der blev søgt støtte til afholdelse af "Fodbolddag for piger".
14-147

Tøj til trængende børn
Barnets Glæde

Afsender er en filantropisk forening, som hjælper de svagest stillede på Amager. Deres mål er at hjælpe de børn/familier, hvor behovet er størst for økonomisk hjælp til beklædning for børn op til 15 år. Der blev søgt støtte til at give børn og unge beklædning ved et arrangement i decembermåned.
14-156

Uddeling af Julehjælp
Roskilde Julehjælp

Roskilde Julehjælp er en frivillig organisation, som i samarbejde med Roskilde Baptistkirke uddeler Julehjælp til de meste trængte borgere. Modtagerne udvælges af Roskilde kommune, og det forventes/håbes at kunne hjælpe op mod 200 familier i år med madvarer og smågaver til børnene. Der blev søgt om støtte til afholdelse af julearrangement samt indkøb af madvarer og gaver.
14-159

Projekt julekurv
CharityCenter

Charity er en forening, der hjælper de socialt udsatte familier i Danmark. Specielt i juletiden vil de gerne hjælpe disse familier til at holde en god jul. Der blev søgt om støtte til at uddele julepakker til de trængte familier i lokalområdet, for på den måde at give en opmuntring og en håndsrækning.
14-162

Støtte til fritidsaktiviteter
BROEN, Næstved

Forningen støtter udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv. De vil gerne give flere udsatte børn mulighed for at have en fritidsinteresse. Der blev søgt om støtte til at betale kontingenter og omkostninger til udstyr for de udvalgte børn/unge, som skal i gang med fritidsaktiviteter.
14-163

Projekt Julekurv
Aalborg Citykirke

Aalborg Citykirke er en frikirke, som er selvforvaltende og uafhængig af staten. Kirken har et bredt netværk af frivillige, som bl.a. hjælper årligt ved uddeling af julepakker.
14-172

Jul for brugere
Iogt Herning

Foreningen hjælper mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende. Der blev søgt om støtte til at afholde jul for brugerne af tilbudet og deres familie.
14-199

Operation julegaveregn
Landsforningen Omsorgspiloterne

Foreningen er en velgørende, privat indsamling med formål at samle ind til julegaver til børnehjemsbørn. Der blev søgt om støtte til at indkøbe gaver til børnene.
14-209

Fodboldudstyr til børn på Røde Kors' Modtagecenter
Røde Kors

Centeret tilbyder Spillerforeningen fodboldtræning til børn på centeret. Børnene har ikke adgang til fodboldstøvler og benskinner, hvilket der blev ansøgt om.
14-215

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist

Idéer for livet Fonden er ved at blive omstruktureret.

Derfor kan vi ikke modtage ansøgninger i en periode.

Ønsker du at få direkte besked, når fonden igen kan modtage ansøgninger, så send en mail til ideer.for.livet@skandia.dk