Legatmodtagere 1999

Antal modtagne ansøninger: 144

Antal godkendte ansøgninger: 30

 

Højstrupskolen 
Tilskud til rejseomkostninger.

Undtagelsesvis støtte til rejse for børn med særlige indlærings-, psykiske- og fysiske vanskeligheder.
IFL 99-007  

I.K.S.A - Brønshøj 
Tilskud til indkøb af sportsudstyr og musikanlæg.

Ønsker at gennem deres frivillige arbejde fårr børn og unge gjort interesserede i at blive produktive dansek borgere istedetfor at "gå på gaden".
IFL 99-020 

Ungdommens Røde Kors 
Tilskud til etablering af café-aftner.

For børn med anden etnisk baggrund på Nørrebro.
IFL 99-028 

Lysthuset 
Afholdelse af børnefestival.

Formålet er at markere "Den internationale Børnedag", hvor planen er at børn underholder børn. Man ønsker også at sætte fokus på Natteravnenes arbejde og forældreansvar. Såvel børn som voksne samarbejder frivilligt om arrangementet.
IFL 99-035 

Landsforeningen Hjælp Voldsofre - Aabenraa 
Indkøb af udstillingssystem.

Udstillingssystemet skal bruges ved afholdelse af arrangementer til støtte for Landsforeningen Hjælp Voldsofre. Man håber derigennem at kunne få flere medlemmer.
IFL 99-039  

Viborg Kommune, Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen 

Ved utraditionelle aktiviteter og et tæt tværfagligt samarbejde hånd i hånd med forælder, ønsker man at bremse en gruppe unges negative udvikling. Projektets unge er droppet ud af skolen og alternativ undervisning er ikke lykkes. Målet er at undgå anbringelse udenfor hjemmet, ved at de unge genvinder tilliden til voksne støtte- og omsorgspersoner. Støtte forældrene og få de unge til at tage ansvar.
IFL 99-040 

Mål-løverne 

Foreningsarbejde til fremme for etablering af flere handicap-hold, da Mål-løverne er de eneste i Danmark. Målet er at styrke børnenes selvværd gennem sport, som de normalt ikke kan klare sig i på konkurrenceplan.
IFL 99-044

Future Kulture 

Fodbold-arrangement for unge af blandet kultural herkomst i sommerferien. Målet er at give bnørnene et godt tilbud, som kan bringe de forskellige kulturer sammen og måske skabe grobund for mere formelt sportudøvelse.
IFL 99-047   

Haderslev Selvhjælp 

Målet er at styrke det frivillige netværk i kommunerne, der arbejder for at hjælpe ensomme og selvmordstruede personer.
IFL 99-052

Kriminalpolitiet 

Storstilet Sønderjysk kampagne mod vold og alkohol blandt unge. Målet er at øge opmærksomheden omkring vold og alkohol, gennem vedvarende og alsidig information til både de unge og deres forældre.
IFL 99-055 

White Ribbon Movement in Denmark 

Støtte til igangsættelse af et dansk White Ribbon Campaign, der går ud på at få mænd til at offentligegøre at signalere personlig afstandtagen fra vold mod kvinder.
IFL 99-070 

Kontaktstedet Munkebo 

Økonomisk støtte til høring om børn og forældre.
Målet er at få hele lokalsamfundet til at tage stilling til problemer, og udvikle det nødvendige samarbejde omkring forebyggelse og løsning af dem.
IFL 99-073 

FDF Frederiksberg distrikt 
Bidrag til børneaktiviteter under festuge.

Aktiviteterne skal på tre aktivitetssteder i byen, give børn og unge en mulighed for at opleve fritidslivet i byen. Målet er at give børn og unge en alternativ oplevelse af hvad man kan bruge byen til - og naturligvis forsøge at få flere til at engagere sig i noget konstruktivt.
IFL 99-079 

Ungdomshuset Freakzone 
Hjælp til etablering af Fredags-og lørdagsungdomsklub.

Tilbud til børn og unge, så de har et centralt værested når de kommunale tilbud lukker. Gruppen på 15 frivillige har fundet et centralt sted i Thisted. Målet er at give de unge et tilholdssted Fredag og Lørdag aften og nat. Stedet skal samtidig være basis for lokalt netværk mellem andre organisationer, offentlige myndigheder m.v.
IFL 99-080 

Ungdomsklub 

Etablering af TV-stue i ungdomsklub.
Ungdomsklubben vil etablere en TV-stue, for at give de unge endnu et nyt tilbud/aktivitet.
IFL 99-085

Ventilen, Odense

Nystartet frivilligt socialt projekt, der er forbyggende og netværksskabende. Henvender sig til de stille og ensomme unge i Odensen. Projektet er en kopi af af Ventilen i København.
IFL 99-086 

SnapShot 2200 
Tilskud til fotoudstilling i forbindelse med Kulturnatten 1999.

Målet er at øge den sociale forståelse samt at få de unge engageret med alternative opgaver fremfor at hænge på gadehjørnerne.
IFL 99-088

Aakirkeby Seniorklub C/O Aktivitetshuset 3rn 
Indkøb af musik og lysanlæg til klub

Musik og lysanlæg til frivillig alkoholfri forening som tager sig af tilbud til de 18-25 årige, som ikke vil benytte byens officielle ungdomstilbud - typisk til marginaliserede unge som er uden socialt netværk. Målet er attiltrække de anderledes unge og give dem et tilholdssted og potentielt netværk i et stof og alkoholfrit miljø.
IFL 99-091 

Fritidsgården St. Toftlund 

Etablering af naturlegeplads og jungle.
Etablering af offentlig tilgængelig junglesti i forb. med natur- og miljølegeplads med hytte m.m. Understøtte andre "jeg er god nok"- projekter.
IFL 99-092

Munkebo SFO, Projekt Olympia 
Etablering af indendørs simulationslegeplads.

Engelsk forbillede har hjulpet autistiske og fysisk handicappede børn - her vil man forsøge princippet overfor børn af udenlandsk herkomst, som præger området på godt og ondt. Målet er at Integrere de mange børn af udenlandsk herkomst, som ikke opsøger kommunens - i øvrigt manglende tilbud i denne bydel.
IFL 99-094 

Teaterprojekt 
Etablering af teater og uddannelsesprojekt.

Teaterprojektet skal vises i Helsingør og Kbh. med det formål at skabe opmærksomhed omkring misforstået hjælp til narkomaner.
IFL 99-096

Azusa, ungdomsklub 
Indkøb af PC med spil.

Målet er at tiltrække børn og unge fra det etniske miljø til en mere fredelig omgangsform på Nørrebro. Klubben får ingen form for støtte men har mere end 70 kontingentbetalende medlemmer og ca. 20 frivillige hjælpere med religiøs/politisk indfaldsvinkel.
IFL 99-104  

Sportsforening/netværk for clean narkomaner 

Etablering af klub for cleane narkomaner i Roskilde.
Målet er at fastholde cleane narkomaner i et nyt netværk i lokalmiljøet.
IFL 99-113

Frivillige børnegrupper på Årshus Krisecenter for voldsramte 

Aktiviteter for "børnegruppen" på Århus Krisecenter for voldsramte kvinder.
Målet er at stimulere børnene uden deres mødre er tilstede.
IFL 99-114 

Natursatelitten 
Tilskud til aktiviteter for institutions- og foreningsløse børn.

Aktivitetsplan for værestedets 25-30 faste brugere af 120 aktive som ikke har egen økonomi til at deltage i noget. Målet er at forebyggende trygge rammer for "foreningsløse" børn i alderen 7-16.
IFL 99-116

Ryslingegruppen mod narko 
Tilskud til gennemførelse af aktiviteter mod narko i byen.

Man forventer at narkomisbrug specielt ved skoler og halfester forsvinder eller mindskes, herunder at indbrud mindskes. Man holder pt. øje med de kriminelle i det daglige, og melder alt til Svendborg Politi. Politimesteren deltager ofte ved deres møder.
IFL 99-123 

Torsdagsklubben 

Støtte til gennemførelse af nogle ture for brugerne af klubben.
Målet er at give de unge indhold i hverdagen og samtidig få dem væk fra gaderne.
IFL 99-128 

Sjov lørdag 
Tilskud til gennemførelse af aktivitetslørdag for de 10 - 18 årige.

Normalt er de unges samvær baseret på aktiviteter uden røg og indtagelse af alkohol. Målet med aktiviteterne er at give denne "sårbare" gruppe mulighed for at "brænde krudtet af" på en sund og social fornuftig måde.
IFL 99-133 

Moonlight, værested for unge. 
Etablering af musik/teater/cafe-lokale i ungdomsklub.

Klubben blev opretttet i 1996 af en forældregruppe som besluttede sig for at gøre en aktiv indsats for kvarterets udvikling og forebygge kriminalitetsudvikling. Klubben er drevet af frivillige kræfter. Målet er at skabe et lokale hvor teaterinteresserede unge kan mødes og hvor de i mindre målestok kan udfolde sig og udvikle deres kreative sider.
IFL 99-136   

De frie Fugle 

Gymnastik for tidligere narkomaner og deres børn
IFL 99-141 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning