Legatmodtagere 2012

Antal modtagne ansøgninger: 229

Antal godkendte ansøgninger: 21

Undervisningsmateriale om seksuelle overgreb
Til udskolingselever på Frederiksberg

Albahus er en selvejende institution, som arbejder for at forebygge seksuelle overgreb og yde hjælp til folk, der har oplevet overgreb. Der blev søgt om et mindre beløb til at producere kompendier, som skal anvendes i undervisningen af udskolingselever. Man ønsker at sætte fokus på emnet, så flere er i stand til at genkende signaler og tegn på seksuelt misbrug.
12-008

Genoplivet fodboldklub mangler udstyr
Køb af 'M-station' til Femhøj IF

I 2008 besluttede 14 unge mennesker i alderen 17-23 at puste liv i den gamle fodboldklub, på trods af, at de blev mødt med stor skepsis. I dag består klubben af 70 medlemmer.
Klubben søgte om støtte til at købe en M-station, som giver spillerne mulighed for at styrke deres teknik og samtidig kan stationen bruges udenfor træningstid til at træne på egen hånd.
12-010

Køge Spejderne på spejderlejr
Støtte til udsatte børn

Køge Spejderne vil gerne tilbyde børn fra udsatte familier at deltage gratis i spejderklubben. Derfor søgte de om støtte til at kunne tilbyde børnene gratis kontingent, deltagelse i ture, men også indkøb af udstyr.
12-021

Manglende spillerudstyr
Endeslev-Vråby IF

Klubben søgte om et mindre beløb til at købe spillerudstyr til medlemmerne. Klubben er meget lille og ramt af nedskæringer. Fuldt spillerudstyr vil betyde meget for spillerne, da det skaber engagement og stolthed.
12-024

Kanotur til udsatte unge
SSP-Team Vejle

Der blev søgt om støtte til en tur for unge i alderen 13-16 som er socialt udsatte. Fonden støttede turen med et beløb, der skal gå direkte til de unge på turen.
12-030

Sommerferieoplevelser for udsatte familier
Silkeborg Oasekirke

Man ønskede at tage udsatte børnefamilier med til et stort camping-stævne og betale deres udgifter.
12-050

"Gadehjørnet"
Beboerrådgiver Ove Elgaard

"Gadehjørnet" er et frivilligt værested og ungdomsklub for unge mellem 6 og 16 år, som kommer fra trængte familier. Man sægte her oenge til Gadehjørnets drengefodboldhold, som manglede trøjer og bolde.
12-067

Aktivitetsprojekt for unge asylansøgere
DFUNK

DFUNK står for Dansk Flytningehjælps Ungenetværk og her arbejder ca. 25 frivillige med at forbedre kårene for unge asylansøgere under 18. Der blev søgt om støtte til at tage disse unge med på ture og give dem gode oplevelser.
12-094

Projekt Bedste Ven
Den Boligsociale Fond

Projektets formål er at finde frivillige, ældre bedste venner til sårbare børn på Lolland og Falster. Sammen hygger de med kortspil, bagning og fælles ture.
12-021

Sommerferielejr for ressourcesvage børn
Fritidsudvalget v/ Højby Skole

Initiativtagerne er en afdelingsklubleder og fhv. overlærer og ungdomsvejleder. Målgruppen er børn i alderen 10-14, som kommer fra ressourcesvage familier. Man vil derfor lave en lejr for disse børn med småudflugter og gode oplevelser.
12-122

Kaninmiljø til børneklub
Tina Holst Christensen

En gruppe voksne i Køge Kommmune vil gerne gøre en ekstra indsats for børn og unge. Derfor ansøger de om flere kaniner til den lokale klub, hvor børnene har alle har en 'part' på en kanin, tager dem med til dyreskuer og byfester.
12-125

Satelittræning for piger
OKS v/Henrik Pedersen

OKS er en fodboldklub i Odense, som i de senere år har fokuseret på piger i alderen 6-10 af anden etnisk oprindelse. Ofte har disse ikke pengene til kontingent og udstyr, så man søger derfor om at lave satelittræning på deres skoler og at få udgifterne hertil dækket.

Et år efter donationen har projektet vist sig at være en stor succes og betydet meget for lokalområdet.
12-126

Etablering af ungdomscafé
Sdr. Bork forsamlingshus

Bestyrelsen ønsker at etablere en ungdomscafe, hvor unge kan mødes med ligesindede og frivillige voksne. Der mangler fritidstilbud til de unge i dette område.
12-130

Integration af flytninge
Frivillignet

Gruppen opsøger aktivt nye flygtninge og tilbyder hjælp til integration. Der søges om støtte til at betale for diverse aktiviteter og kontingenter.
12-133

Ferieophold på Langeland
Foreningen Børnelejren Langeland

Foreningen afholder årligt over 30 lejre for børn, der ikke har de godt - fx tvangsfjernede børn, børn af misbrugere, omsorgssvigtede børn osv.
12-156

Mind your own business
MYOB - Dansk Flygtningehjælp

MYOB er et projekt, som Skandia allerede støtter via deres Ambassadørprojekt. I dette tilfælde søges der om en tur til USA, hvor drengene skal lære at opstarte en virksomhed.
12-168

Støtte til jubilæumsfest
Cafe Kongelunden Asylcenter

Caféen er en del af Kongelunden Asylcenter og drives af frivillige og Red Barnet. Caféen har nu eksisteret i fem år og man vil gerne i samarbejde med beboerne planlægge og lave en fest.
12-187

Operation Julegaveregn
Julegaveregn 2012

Operation Julegaveregn er en velgørende, privat indsamling, som samler ind til julegaver til børnehjemsbørn. Alle arbejder frivilligt og der søges om støtte til gaver til 2012.
12-187 

Udstyr til spejdere
Gadsten Gruppen

Spejdergruppen har det seneste år oplevet en medlemsstigning på 20% af medlemmer i alderen op til 12 år. Derfor ansøges der om støtte til indkøb af to patruljekasser, som anvendes til transport m.m.
12-217

Ferieture for værdigt trængende
Rederiet Nordline ApS

I samarbejde med Kirkens Korshær, tilbyder rederiet frivilligt mandskab og skibe, så man kan give mere end 4000 socialt udsatte børn en mulighed for at komme på en spændende sommerferietur i 2013.
12-223

Julehygge
IOGT Herning

IOGT er en upolitisk og ureligiøs misbrugskæmpende organisation, der hjælper mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende. Der søges om støtte til at afholde julearrangementer for organisationens brugere.
12-225

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning