Legatmodtagere 2007

Antal modtagne ansøgninger: 289

Antal godkendte ansøgninger : 34

 

Fjends Gymnastikforening
Indkøb af nye redskaber til foreningen.

Fjends Gymnastikforenings formål er at fremme sundheden og medvirke til at forebygge børn og unges livsstilssygdomme, der kommer ved inaktivitet og overvægt.
De ønsker at skabe relationer i lokalsamfundet, der er med til at skabe sociale netværk blandt børn og unge lokalt.
07-004

Pigecafeen Regnbuen
Udvikle de i gangværende aktiviteter samt udvikle nye.

Pigecafeen Regnbuen tilbyder aktiviteter især rettet mod piger med etnisk minoritetsbaggrund i lokalområdet på Indre Nørrebro.
Formålet er at hjælpe dem i skolen og give dem sunde fritidsinteresser, der kan styrke deres selvtillid og mynddiggørelse til uddannelse eller senere jobs.
Målgruppen er 6-18 år. Der er ca. 100 piger tilknyttet pigecafeens aktiviteter.
07-028

Foreningen Duen
Tilskud til indkøb af fagbøger til lektiehjælp.

Foreningen giver lektiehjælp til unge fra 3-6 klasse i Albertslund. Medlemstallet er 63 unge. På sigt vil lektiehjælpen sikret at børnene kommer videre med en ungdomsuddannelse og videreuddannelse.
07-035

Snøkkeren
Børnene på hyttetur.

Snøkkeren er en ungdomsklub for børn i alderen fra 6. klasse og opefter.
Klubbens målsætning er at give børn og unge mulighed for at mødes een gang ugentlig i trygge omgivelser. Klubben tilbyder aktiviteter såsom al fysisk udfoldelse, som kan udøves i en sportshal. Samt hyggehjørner med stille musik og kreative udfoldelser. Alkohol, stoffer og andre ulovligheder er ikke tilladt under Snøkkerens regelsæt.
Som noget nyt vil de tilbyde at tage børnene på en hyttetur til et nært spejdercenter, som har masser af udendørs aktiviteter og adgang til både og strand. Målet er at undervise børnenen i førstehjælp både på land og i vandet.
07-038

Heller Film
Tilskud til færdiggørelse af debatfilmen "Din kind kom i vejen".  

Filmen har til formål at inddrage mænd, især unge mænd i den offentlige debat om nogle mænds vold mod kvinder og børn. For det andet vil filmen for især yngre mænd og kvinder formentlig kunne bidrage til at forebygge vold i familien.
07-044

Balance i frihed
Udflugt for børn og voksne pårørende til indsatte.  

Balance i frihed er stiftet på privat initiativ og henvender sig til pårørende til indsatte i fængsler, arresthuse og pensioner. Samtidig lægger de stor vægt på at deltage i den kriminalpræventive indsats i forhold til børn og unge, der er truet af kriminalitet.
07-055

Det Hem'lige Teater
Tilskud til opførelse af en ungdomsforestilling.

Forestillingen tager udgangspunkt i unges liv og de problemer, som de konfronteres med. Målet er at henvende sig direkte til de unge med en form og et sprog, som de kender, og i det område de bor. Samtidig sætter de fokus på narko, alkohol og vold.
07-057

Helsingør Teater
Tilskud til afholdelse af en gadeteaterfestival.

Projekt GhettoHood er et gadeteaterprojekt, som gennem positive, kulturelle oplevelser sætter fokus på ofte negativt omtalte boligområder (såkaldte ghettoer). Via aktiviteters tiltrækningskraft, en gratis teaterbus i pendulfart og gedigen markedsføring vil de forsøge at skabe en større sammenhæng mellem Helsingør By og boligområderne Vapnagård og Nøjsomhed.
Hensigten er at skabe medejerskab og engagement i forbindelse med festivalen og på den måde opnå en positiv kontakt til de unge, hvilket de mener vil bidrage til det igangværende kriminalpræventive arbejde.
07-058

Tangen Bocart
T ilskud til vedligeholdelse af banen.

Bocart Klubbens bestyrelse har en tro på at de kan fastholde de unge, hvis de skaber fritidsinteresser som henvender sig til unge med benzin i blodet.
De har igennem de sidste 4 år skabt tilllid til de unge brugere.
07-066

KFUM Spejderne
Indkøb af letvægtstelte.

KFUM-spejderne i Hatting bestræber sig på at gøre spejderarbejdet attraktivt for alle årgange. Det er især vanskeligt at fastholde teenagerne, men der har de gode erfaringer med at gøre aktiviteterne udfordrende og interessante. Bl.a brug af internettet, hvor de har kontakt med spejdere fra andre byer og lande.
En vigtig del af spejderlivet er dog stadig oplevelserne på turene ud i naturen og ud og opleve verdenen. Dertil har de brug for nogle letvægtstelte.
07-075

Bramming Boldklub
Indkøb af diverse spil og marterialer til etablering af værested i boldklubben.

F ormålet er at skabe et bedre socialt klubliv i form af mulighed for samvær med andre aktiviteter end fodbold. At kunne være med til, under opsyn, at give et tilbud til at udfylde de unge menneskers fremtid.
De håber at få et sted som vil summe af liv af både voksne og unge mennesker.
07-077

Svendborg Admirals American Football Club
Indkøb af spilletrøjer, bolde og udstyr.

Klubben har modtaget utallige opfordinger til at starte et eller flere juniorhold op. I øjeblikket træner alle på samme hold, uanset om man er 13 eller 30 år. Ved skolebesøg får de enorm positiv respons, så nu er det tid til at etablere juniorhold.
Fordelen ved Amerikansk fodbold er at det ofte er de der ikke passer ind i de gængse sportsgrene, der kommer for at dyrke sporten. I klubben bliver der ikke skelet til om man er lille eller stor, tyk eller tynd, dansk eller udenlandsk. De har ingen fordomme og derfor har de nemt ved at få fat i de unge, som tidligere har lidt nederlag andre steder.
07-097

Børnekulturhuset Sokkelundlille
E n rollespilseance samt forplejning og bålmad.

En gruppe af institutioner i Københavns Nord Vest kvarter samler et bredt udsnit af børn og unge fra hele kvarteret gennem rollespil. Rollespil har vist sig at være en god måde, at dæmme fordomme og opdelinger.
Gennem leg og interaktion forsøger de at få de mange grupper til at finde lighedspunkterne med hinanden og se hinanden som kommende venner. Børnene mødes i et fælles 3. univers hvilket giver en meget stor frihed.
07-098 

KATSJ
Tilskud til afholdelse af diverse lejrture i 2007.

KATSJ er en multietnisk børneforening med hjemsted på Nørrebro. Foreningen bygger på et kristent livs- og menneske syn og ønsker, gennem events, lejre og ugentlige aktiviteter, at fremme integration, kreativitet og fællesskab børnene imellem. Målgruppen af børn er både fra velfungerende og marganiliserede hjem.
Ønsket er at skabe et trygt og stabilt miljø, kendetegnet af åbenhed og dialog i samværet mellem børn og voksne.
07-100

DDS-Spejderne
Indkøb af køkkenudstyr til en voksende gruppe spejdere.

Mikro'erne mangler telte og køkkenudstyr med mere. De store spejdere mangler raftegård, klatrevæg og telte. På udendørsområdet vil de gerne etablere brænde- og cykelskur.
07-105

Fotoprojekt
Tilskud til gennemførelse af fotoprojekt.

Det overordnede formål er at lave et fotoprojekt omkring hverdagsliv, hverdagsbilleder og teenageliv blandt piger i alderen 15 - 25 år, fortrinvist med etnisk minoritetsbaggrund fra Københavnsområdet.
Gennem projektet vil de:
- skabe grobund for refleksion og diskussion mellem pigerne, gennem arbejde med fotografi og fortælling af egne historier
- give pigerne redskaber til at udtrykke sig, og blive mere bevidste om deres ståsted i det danske samfund
- tage udgangspunkt i pigernes ressourcer
- skabe rammer for at pigerne kan få nye relationer, og netværk internt i deltagergruppen.
07-106 

Slagelse Volleyballklub
Indkøb af spilletøj til spillerne i KV-Volley.

Formålet med at beklæde spillerne er, at det vil give dem et mere nært tilhørsforhold til KV-volley. Tøjet vil også blive brugt i fritiden af de unge, hvilket kan give øget tilstrømning til KV-volley.
Idéen med opstart af klubben er at give de unge en sund fritidsbeskæftigelse under forhold, hvor de lærer at fungere under fælles regler.
På sigt er det målet at kunne integrere de unge i selve volleyballklubben.
07-107

Frederikssund Krisecenter
Tilskud til at sende voldramte kvinder og deres børn på sommerferie.

Ferie er en naturlig ting for de fleste børnefamilier. Sådan er det sjældent i en familie, der er voldsramt. For en voldsramt familie er det af stor betydning for dens trivsel og udvikling at mor og børn får nogle gode oplevelser sammen, og skaber en kontakt og relation, der ligger ud over det daglige. Børnene får ligeledes en enestående mulighed for at komme tilbage til deres institutioner og kan dele sommerferieoplevelser på lige fod med kammerater.
07-120

Ventilen
Støtte til etablering af Junior-Ventil - et mødested for stille og ensomme unge mellem 15 og 19 år.

Landsorganisationen Ventilen Danmark er et ung-til-ung projekt som hjælper ensomme unge mellem 15 og 25 år, gennem mødesteder i København, Hillerød, Odense, Roskilde, Aalborg, Esbjerg, Århus, Kolding, Nykøbig Mors og Herning. De unge kan bruge Ventilen til at opleve en positiv kontakt med unge frivillige medarbejdere og med andre unge i samme situation som dem selv. Aktiviteterne sigter på at opbygge et trygt socialt fællesskab, som kan forøge de unges selvtillid og bibringe dem de fornødne sociale færdigheder til at fungere i fællesskaber. Mødetstedet i sin nuværende form synes at have svært ved at fastholde de unge, der ligger i den nedre del af deres aldersgruppe. Erfaringer viser at det er fordi aldersforskellen mellem 15 år og 25 år er for stor og det er svært at finde "fællesnævnere". Med midler fra bl.a. Idéer for Livet Fonden vil Ventilen målrette mødestedet på de mindre.
07-140

SFGIFs gymnastikudvalg
Afholdelse af åbenthus arrangement

Som så mange andre foreninger mærker de ofte at de større børn falder fra. Ikke for at gå til andet sport, men ofte dropper al sport.De vil gerne kunne lokke nogle nye gymnaster til og være med til at fastholde de store.
Med åbent hus delen vil de gerne skabe positiv omtale af gymnastikken og vise børnene hvor sjovt det kan være at få sin krop rørt, og hvor rart det kan være at være med i et fællesskab, hvor der er plads til alle.
Med kursusdelen vil de gerne styrke sammenarbejdet mellem trænere, hjælpetrænere, bestyrelsen og omkring liggende gymnastikforeninger.
07-141

Støtteforeningen "Broen"
Aktivering af særligt udsatte unge i foreningslivet

Børnene kommer fra hjem hvor forældrene er misbrugere, i fængsel, enlige eller fattige indvandrere. Børnene bliver henvist fra skoler, SFO eller SSP. Statistisk set er der mere end 1.000 udsatte børn i Horsens Kommune. Det er "Broen"s erfaring at de aktiverede udsatte børn gradvist ændrer karakter, bliver gladere og ser omverdenen med nye øjne.
I Broen arbejder de for at børn så tidligt som muligt starter i en eller anden sport. Som frivillige arbejder de på følgende fronter:
- Kontakten til udsatte børn og deres familier
- Betaler kontingent og sportsudstyr
- Samarbejder med idrætsforeninger
- samarbejder med skoler, SSP, SFO, politi, socialforvaltning m.fl.
- Formidling, oplysning og politisk arbejde.
07-147

"Boblen"s bestyrelse
Indkøb af bordfodbold

"Boblen" er en forældreoprettet privat fritidsforening, hvor børn fra 4. og 6. klasse efter skoletid kan planlægge og deltage i forskellige indendørs og udendørs aktiviteter under voksenopsyn. "Boblen" er oprettet for at sikre trygge og omsorgsfulde rammer for børnene i Ødsted og Jerlev Sogne, da der ikke findes andre offentlige tilbud til denne aldersgruppe. Forældrene er af den klare overbevisning, at aktive børn, der får de rette sociale relationer fra starten, får en bedre start på deres teenage-tid. Således bidrager foreningen til forebyggelse af kriminalitet iblandt unge. Ved at give børnene muligheden for at være sammen og få følelsen af samvær og ansvar for lokalsamfundet, føler de at de er på forkant med de unges kriminelle aktiviteter.
07-149

SAVN
Dagtur til Sommerland Sjælland.

Foreningens støtter og vejledninger pårørende af indsatte, for at  forbedre vilkårene for børn og pårørende af indsatte. Deltagerne får mulighed for at  opbygge et netværk. På den måde kan de påvirke beslutningstagere og myndigheder der har med fængselsvæsenet at gøre.
Ved hjælp af samarbejde med andre foreninger, institutioner og personer om emnet SAVN ønsker foreningen at medvirke til at bryde en ond spiral og bekæmpe den sociale arv. Ifølge Danmarks Statistik, afsoner ca. 4.200 personer i øjeblikket en fængselsdom dagligt. Ca. 45.000 personer i Danmark er enten barn af eller på anden måde pårørende til en indsat.
07-150

De Frivilliges Neværk mod Misbrug
Flyers til hjemmeside om pårørende til alkoholmisbrugere

Netværkets formål er at sende flyers rettet mod børn og unge, som vokser op med forældre, der har et skadeligt storforbrug af alkohol. 60.000 børn og unge i Danmark vokser op i alkoholramte familier. De udsendte flyers henviser til en hjemmeside, hvor de udsatte børn og unge kan få rådgivning og hjælp. I 2007/2008 vil de sende 30.000 flyers ud til skoler, gymnasier og ungdomsklubber. Informationskampagnen lanceres i forbindelse med en række nye tiltag for børn og unge på Hope-hjemmesiden, der udvikles i tæt samarbejde med de børne- og familiesagkyndige i Slagelse Kommune.
07-154

Ruderverein Hoyer
Romateriale til lille roklub

Ruderverein Hoyer er en lille roklub, som er forankret i det tyske mindretal, men deres medlemsskare er med tiden blevet en blanding fra det danske flertal og det tyske mindretal. De har satset målrettet mod at få startet en ungdomsafdeling op, hvilket de har fået stor succes med. Idag er der 15 børn i alderen 8 - 18 år. Med tilskuddet har de købt romaterialer til klubben.
07-180

SSP København
Klatre og lejrudstyr til Tur/Natur

Tur/Natur skaber positiv kontakt med sårbare børn og unge. I Uggeløse skov gennemfører over 1000 børn og unge hvert år Tur/Naturs friluftsaktiviteter og får styrket deres selvtillid og individuelt og i forhold til kammerater. En selvtillid mange af disse unge har mistet gennem sociale problemer på hjemmefronten og i skolen. De børn og unge, der visiteres til projektet, er kendetegnede ved at have et negativt adfærdsmønster og for nogles vedkommende begyndende kriminalitet. Dette mønster skal projektet være med til at bryde. SSP aktiviteten Tur/Natur tilbyder igennem klatretårn, aktivitetsbane, selvtillidstårn og lejrliv at give børn og unge mere selvværd og fælleskab med andre unge og voksne. Instruktørerne og de ledsagende voksne får via aktiviteterne et tæt forhold til de unge, hvilket der bygges videre på, når de kommer hjem i vante rammer.
07-184

Sorggruppe
Tegnemateriale til sorggruppe for børn

Sorggruppe giver børn mulighed for at være sammen med ligestillede, hvor der kan deles tanker og erfaringer. Det er med til at forebygge psykiske problemer, vold og kriminalitet pga. indestængte frustrationer og ubearbejdet sorg. Gruppen aflaster desuden pårørende, der ikke har overskud til at tackle børnenes sorg. Gennem kunstterapi og musik er de med til at hjælpe børnene.
07-187

FDF på Nordvest Mors
GPS'ere til geocaching

GPS'erne bruges i forbindelse med geocaching for at prøve nogle anderledes aktiviteter for de større børn og unge. Med anskaffelsen af GPS'erne er der mulighed for spændende og udfordrende aktiviteter for de ældste børn i FDF kredsen.
07-193

Børnelejren på Langeland
Tilskud til gymastik udstyr til foreningens nybyggede gymastiksale.

Foreningen har til formål at gratis afholde lejre for dårligt stillede børn og unge. Opholdene foregår på en gård i Sydlangeland. Det er til stor glæde for det børnene og et tiltrængt initiativ. Gymnastikudstyret skal supplere disse aktiviteter.
07-246

Mødrehjælpens Lokalforening i Århus
½ års tilskud til Den rullende kagemand - et tilbud til socialt og økonomisk trængte familier.

Projektet er en hjælp til at afholde børnefødselsdage. På den måde sikres børn i disse familier gaver, kage og en god fest sammen med kammeraterne. Familierne kan ansøge om hjælpen ved udfyldelsen af ansøgning, hvorefter deres økonomi og sociale forhold vurderes af Mødrehjælpen. Hjælpen består af en fødselsdagspakke, som kan indeholde: mad, pynt, etc. Hvis der er behov for det, hjælper frivillige hænder med det praktiske, borddækning, børneleg og oprydning.
Formålet med projekterne er at udjævne ulighederne i samfundet ved at give børn i fattige familier mulighed for at deltage i de sociale aktiviteter, der hører til børneliv.
07-257

IOGT´s A-Klubben
Afholdelse af julearrangement i Den Gamle By for børn og voksne der er ramt af alkoholrelaterede problemer.

IOGT-Danmark er en landsdækkende organisation, der arbejder med rådgivning og behandling af familier med alkoholrelaterede problemer. De henvender sig til hele familien, men har også individuelle tilbud til pårørende og misbrugere. Især børn og unge gør de en ekstra indsats for. Bl.a. at disse børn og unge får nogle gode oplevelser med deres forældre i et alkoholfrit miljø, hvor de kan føle sig trygge.
07-258

SAVN
Afholdelse af julearrangement med julemand, julegaver og hygge.

SAVN afholder juleophold hvert år for ca. 10 familier hvaraf 19 er børn.
Foreningens formål: - tilbyde støtte og vejledning til pårørende af indsatte - forbedre vilkårene for børn og pårørende af indsatte - opbygge et netværk, som kan påvirke de beslutningstagere og myndigheder som har med fængselsvæsenet at gøre - samarbejde med andre foreninger, institutioner og personer om emnet - SAVN ønsker at medvirke til at bryde en ond spiral og bekæmpe den sociale arv. Ifølge Danmarks Statistik, afsoner ca. 4200 personer i øjeblikket en fængselsdom dagligt. Ca. 45.000 personer i Danmark er enten barn eller på anden måde pårørende til en indsat.
07-264 

Børne- og Unge Centret Vejle Fjord
Tilskud til skitur med børnene.

Børnene der bor på Skovbo, er omsogssvigtede, tidlig skadede og emotionelt understimulerede. De har derfor et lavt selvværd, næsten ingen selvtillid og mangler tillid til omverdenen - især voksne. Pædagogerne har erfaret at børnene gennem fysiske aktiviteter, får motiveret deres lyst til udfordring, både indlæringsmæssigt og motorisk. Børnene får herigennem både små og store succesoplevelser, hvilket er opbyggende for deres selvværd og selvtillid. En skitur vil gavne børnene. Denne tætte relation med voksne 24 timer i døgnet hjælper dels til at børnene kan aflære uheldige reaktionsmønstre, dels at de får et klarere billede af barnet som helhed.
07-284

 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning